XI Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

W dniach 18 - 23 września odbywa się XI Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, w którym uczestniczą ośrodki onkologiczne z całej Polski, w tym również Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach.

W ramach Tygodnia Profilaktyki NGiS odbywają się bezpłatne badania laryngologiczne oraz spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego, mediami, pacjentami, młodzieżą, podczas których lekarze otolaryngolodzy edukują w zakresie czynników ryzyka i objawów nowotworów głowy i szyi. Organizatorem działań profilaktyczno-edukacyjnych jest Europejskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi (EHNS). Patronat merytoryczny nad kampanią w Polsce objął prof. dr hab. n.med. Wojciech Golusiński z Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Informacje o bezpłatnych badaniach, czynnikach ryzyka i objawach alarmowych nowotworów głowy i szyi oraz o możliwościach leczenia w ŚCO znajdziesz TUTAJ

Powrót na początek strony