XII Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Akademia Nauk Stosownych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach organizują XII Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kielce.

Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach obchodów XII ŚDBI adresowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego. Należą do nich konkurs pn. „Zastosowania Sztucznej Inteligencji - Szanse i Zagrożenia” oraz zajęcia warsztatowe, wykłady, prezentacje i podsumowanie konkursu, które odbędą się 4 marca o godz. 11, w siedzibie Akademia Nauk Stosownych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Udział uczniów w XII ŚDBI zgłasza nauczyciel danej szkoły do 17 stycznia na karcie zgłoszenia elektronicznie na adres e-mail: sdbi@lipinski.edu.pl lub pocztą na adres: Akademia Nauk Stosownych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109A, 25-734 Kielce (z dopiskiem - XII ŚDBI). Termin nadsyłania prac na konkurs „Zastosowania Sztucznej Inteligencji - Szanse i Zagrożenia” upływa 6 lutego br.

Cele XII ŚDBI są zgodne z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 – „Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji”.

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. harmonogram_Konkursu ŚDBI 2024.doc DOC 96.5 KB
2. XII ŚDBI Regulamin_konkursu.docx DOCX 110.66 KB
Powrót na początek strony