XXI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki rozpoczęte

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odbyła się konferencja otwierająca Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Tematem przewodnim tegorocznej edycji obchodów jest wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Gościem wydarzenia była prezydentka Kielc Agata Wojda oraz Piotr Łojek świętokrzyski kurator oświaty w Kielcach.

- Obchody Dni Profilaktyki mają w naszym mieście już ponad dwudziestoletnią tradycję. Gratuluję Państwu konsekwencji w organizacji tych spotkań oraz zaangażowania w wypracowywanie coraz lepszych rozwiązań w zakresie wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego. Czasy i wyzwania stają się coraz trudniejsze, dlatego tak ważne jest to, aby środowisko specjalistów i naukowców wspierało się wzajemnie oraz dzieliło swoją wiedzą i doświadczeniem – mówiła prezydentka Kielc Agata Wojda.  

Konferencja inaugurująca pn. „Odporne dzieci – odporna młodzież. Rola profilaktyków i wychowawców w niestabilnym świecie” prowadzona była w formie hybrydowej. Po części wykładowej odbyło się wręczenie Ogólnopolskiej Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2023, do której nominowane zostały: dr Kinga Kusiak-Witek oraz Agnieszka Jagieło.  

W ramach XXI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki w dniach od 10 do 22 maja organizatorzy przygotowali kilka działań profilaktycznych i warsztatów przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców w Kielcach i regionie. Ważnym punktem programu będzie „Festyn Profilaktyczny”, który odbędzie się w niedzielę 19 maja w godz. od 12 do 17 w Parku Miejskim im. S. Staszica. Dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych z Kielc zaprezentują swoje umiejętności artystyczne i plastyczne. Będą konkursy, tańce integracyjne, malowanie twarzy i wyplatanie kolorowych warkoczyków oraz darmowa wata cukrowa i popcorn.

Ponadto będzie można przekonać się, jak ciężko jest osobie pod wpływem alkoholu przejść po torze przeszkód, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz skorzystać z porad pracowników Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji, Stowarzyszenia MONAR lub Świętokrzyskiego Klub Abstynentów RAJ.

W lokalne obchody Dni Profilaktyki corocznie włączają się: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Kielce oraz Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Katedra Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Powrót na początek strony