Z korzyścią dla uczniów i środowiska. Zakończyła się termomodernizacja „Informatyka”

Oszczędność energii, redukcja zanieczyszczeń, wzrost komfortu użytkowania i poprawa estetyki. To tylko niektóre z korzyści wynikających z termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Informatycznych przy ul. Warszawskiej 96. Placówka została wyposażona m.in. w panele fotowoltaiczne.

W ramach inwestycji docieplone zostały ściany zewnętrzne budynków i piwnic, a także stropodach szkoły oraz hali sportowej. Ponadto w sali gimnastycznej wymieniono okna i zmodernizowano wentylację.

Prace objęły również modernizację systemu grzewczego oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach piwnic. Zamontowane zostały również instalacje i panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 30 kW wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz z opomiarowaniem zużycia energii elektrycznej.

- Zależy nam na zapewnieniu naszym uczniom zdrowych i komfortowych warunków do nauki i rozwoju. Dodatkowo, dzięki termomodernizacji, budynki zyskały nowe walory estetyczne i użytkowe – mówi Bożena Szczypiór, wiceprezydent Kielc, która podkreśla, że docieplenie, wymiana oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznych, przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym przyniesie oszczędności.

Termomodernizacja budynków szkoły przyniesie efekty nie tylko poprzez oszczędności w kosztach eksploatacyjnych. Ważny jest także aspekt ekologiczny. Na elewacji budynku pojawiły się budki lęgowe. Zamontowano je w miejscach, w których wcześniej gniazdowały jerzyki i inne ptaki. Budki spełniają bardzo ważną rolę w ochronie licznych gatunków zamieszkujących teren wokół szkoły.

Projekt termomodernizacji budynków szkoły otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całość inwestycji kosztowała ponad 1 mln 820 tys. zł, a wsparcie z UE wyniosło ponad 1 mln 390 tys. zł.

Zespół Szkół Informatycznych to kolejna kielecka szkoła, która na termomodernizację otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych. Przeprowadzono już kompleksową termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica, a także Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojska Polskiego. W przypadku tej ostatniej placówki pozostał jedynie odbiór dokumentacji powykonawczej.

RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony