Z młodymi o przedsiębiorczości i wzmacnianiu konkurencyjności

Z udziałem nauczycieli oraz uczniów świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych w Kielcach odbyła się debata pod hasłem „Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą”. Celem spotkania była dyskusja na temat praktycznych form edukacji w zakresie przedsiębiorczości. W wydarzeniu udział wziął zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Konferencję rozpoczął wykład prof. Jana Fazlagicia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nt. „Jak efektywnie rozwijać potencjał innowacyjności i przedsiębiorczości młodych Polaków – fakty, dowody, szanse i wyzwania”.

W trakcie spotkania odbyły się trzy panele z udziałem świętokrzyskich przedsiębiorców. Uczniowie rozmawiali z biznesmenami o czynnikach warunkujących rozwój przedsiębiorczości młodych ludzi, umiejętnościach niezbędnych, aby być przedsiębiorczym. Wspólnie zastanawiali się także, co zrobić, aby zatrzymać młode i aktywne osoby w naszym regionie.

Konferencję zorganizowały Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach działające w Konsorcjum Publicznych Wojewódzkich Placówek Doskonalenia – ŚCDN, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Fundacją Empiria i Wiedza.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Powrót na początek strony