Zabawa i współpraca w trosce o zdrowie

W Parku Miejskim odbył się festyn z okazji XXI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. O główne atrakcje zadbały dzieci i młodzież z kieleckich klubów, świetlic środowiskowych czy ognisk wychowawczych. Podczas wydarzenia z mieszkańcami Kielc spotkał się wiceprezydent Kielc Bartłomiej Zapała, a także Krzysztof Gąsior, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji, Grzegorz Sowiński, zastępca dyrektora Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta oraz Anna Dusza-Ciechanowska, kierownik Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki.

- To wydarzenie jest doskonałym przykładem współpracy miasta, instytucji oraz organizacji społecznych, której przyświeca bardzo ważny cel, jakim jest budowanie odporności na zagrożenia naszego zdrowia. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wspaniałą atmosferę, jaką stworzyliście - mówił podczas otwarcia festynu wiceprezydent Kielc Bartłomiej Zapała.

Organizatorami wydarzenia byli: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Kielce.

W festynie udział wzięli m.in.: Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Kielcach MONAR, SIEMACHA, Świętokrzyski Klub Abstynentów "RAJ", Wolna Strefa, Caritas Diecezji Kieleckiej, Ognisko Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, Fundacja Gramy z Tobą, Manufaktura Pietraszki - Zakład Aktywności Zawodowej, Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, Świętokrzyska Fundacja Rozwoju Społecznego, FIRE - Fundacja Integracja Rozwój Edukacja, Fundacja Blask Nadziei, Ośrodek Rekreacji i Hipoterapii MAAG, Policja Świętokrzyska, Straż Miejska w Kielcach, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach, Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

Powrót na początek strony