Zakończył się nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych

W piątek, 11 sierpnia zostały ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do szkół ponadpodstawowych w Kielcach. W rekrutacji uzupełniającej zostało zakwalifikowanych 373 kandydatów na 429 złożonych wniosków. 56 absolwentów podstawówek nie zakwalifikowało się do żadnej szkoły ponadpodstawowej.

W kieleckich placówkach ponadpodstawowych pozostało 285 wolnych miejsc, m.in. 10 miejsc w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w klasie dwujęzycznej o profilu matematyczno-fizycznym oraz 7 miejsc w X Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego. Wolne miejsca są również w szkołach branżowych i technikach, pełna lista dostępna jest w załączniku.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona była w Systemie Elektronicznego Naboru, na stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl/, na tych samych zasadach, co postępowanie rekrutacyjne. 

Ważne terminy

Kandydat po zalogowaniu się do Systemu, od godziny 08:00 w dniu 11 sierpnia 2023 roku, ma możliwość sprawdzenia na swoim koncie czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych. 

Od 16 sierpnia 2023 roku do 23 sierpnia 2023 roku do godziny 15:00 można składać oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczają również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. 

24 sierpnia 2023 roku szkoły ponadpodstawowe ogłoszą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Wolne miejsca na dn.11.08.2023.pdf PDF 131.81 KB
Powrót na początek strony