Zakończyły się konsultacje społeczne planów rewitalizacji zielonej przestrzeni wokół budynku dawnej Synagogi

Podczas spotkania z kielczanami zostały przedstawione założenia programu funkcjonalno - użytkowego tej przestrzeni, jak również zaprezentowana kompleksowa idea stworzenia "Wyspy Zrozumienia".

Opinii i uwag kielczan wysłuchała wiceprezydentka Kielc Agata Wojda. Obecni na spotkaniu byli również pomysłodawcy idei i koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu przed Synagogą. Uwagi w tej sprawie zebrane zostały również za pomocą ankiety aktywnej na stronie Idea Kielce od 15 do 21 lutego br.

Zagospodarowanie terenu przed dawną Synagogą jest częścią dużego projektu „Zielona rewitalizacja Śródmieścia Kielc”, który obejmuje także Skwer im. Ireny Sendlerowej, Rynek oraz ul. Bodzentyńską wraz z placem Świętego Wojciecha. Na jego realizację Miasto Kielce pozyskało środki z Programu Inwestycji Strategicznych.

Powrót na początek strony