Zakończyły się prace związane z konserwacją zieleni w Parku Miejskim

W ramach pierwszego etapu rewaloryzacji Parku Miejskiego usunięto 62 drzewa, które były w złym stanie lub wymagały tego względy kompozycyjne. Prawie 700 drzew poddano zabiegom pielęgnacyjnym. Trwają prace porządkowe.

- Ideą i praktyką cięć pielęgnacyjnych jest pozbywanie się tych gałęzi, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników terenu, bądź powodują nadmierne zagęszczenie w koronie drzewa - mówi Sebastian Wróblewski z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce.

Usunięcia drzew dokonało Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych. Prace trwały od 1 lutego do końca miesiąca, ze względu na rozpoczynający się w marcu okres lęgowy ptaków. Natomiast zabiegi pielęgnacyjne, które polegały głównie na zdjęciu posuszu przeprowadziła specjalistyczna firma arborystyczna. W planach jest jeszcze wykonanie wiązań w koronach niektórych drzew.

- Powtarzając tego typu akcje, regularnie co parę lat jesteśmy w stanie nie dopuścić do drastycznych cięć w przyszłości – dodaje Sebastian Wróblewski z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce.

Arboryści wrócą do Parku Miejskiego w najbliższych dniach celem wykonania wiązań w koronach. Teraz trwają prace porządkowe.

- Szacujemy, że zajmie to około tygodnia. Nasze ekipy będzie można spotkać w parku, będziemy drzewo zrębkować i przygotowywać do wywiezienia - mówi Marcin Batóg rzecznik Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych.

Drewno z Parku Miejskiego zostanie wykorzystane m.in. przy organizacji ognisk w Ogrodzie Botanicznym i lesie komunalnym. Natomiast lipa, która musiała być wycięta po tym jak przechyliła się pod wpływem porywu wiatru zyska drugie życie i trafi do Zespołu Szkół Plastycznych. Po roku leżakowania zostanie wykorzystana jako materiał do rzeźbienia.

- Drewno lipowe jest dosyć miękkim drewnem, bardzo korzystnym do obróbki dla uczniów liceum i chętnie skorzystamy z takiego daru - mówi Paweł Witkowski nauczyciel Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach.

Prace w zabytkowym parku mają mu przywrócić dawnych, historyczny charakter. Pozostałe zabiegi związane z konserwacją zieleni zostaną dokończone jesienią. Projekt rewaloryzacji podzielono na trzy etapy. Pierwszy to konserwacja zieleni, drugi to budowa chodników, alejek i wybór małej architektury, a ostatni to uzupełnienie zieleni.

 

Informacja o ochronie miejsc lęgowych:

Podczas podcinki i pielęgnacji drzew w trakcie trwania okresu lęgowego ptaków (1 marca- 15 października) należy zwrócić szczególną uwagę na występowanie gniazd i lęgów ptasich, których w tym okresie nie można usuwać, chyba że zostaną wprowadzone odstępstwa od tego zakazu (zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska).

Powrót na początek strony