Zasłużeni nauczyciele z Kielc otrzymali medale i nagrody

W poniedziałek, 16 października odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości w Kieleckim Centrum Kultury dyrektorzy i nauczyciele kieleckich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych otrzymali odznaczenia państwowe oraz nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wydarzenie było również okazją do złożenia pedagogom podziękowań za codzienne zaangażowanie w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży.

- Jesteście mentorami i drogowskazami dla młodego pokolenia kielczan, pomagacie im odkrywać świat i samych siebie. Składam Państwu wyrazy uznania za tą trudną i odpowiedzialną pracę w kształtowaniu młodego pokolenia kielczanek i kielczan. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy – powiedział prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta, jego zastępca Marcin Chłodnicki, przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik oraz wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak wręczyli zasłużonym dla edukacji nauczycielom Krzyże Zasługi, medale za Długoletnią Służbę, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz nagrody Prezydenta Miasta Kielce.

W uroczystości uczestniczyli również kieleccy radni, przedstawiciele władz samorządu województwa, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Regionalnej Sekcji NSZZ Solidarność oraz Forum Związków Zawodowych. Galę wręczenia nagród uświetnił występ artystów Kieleckiego Teatru Tańca, którzy zaprezentowali impresję pt. POLSKA, w choreografii Elżbiety Pańtak. Ponadto na scenie zaprezentowały się wokalistki ze Studia Piosenki SAMI Samueli Modzelewskiej Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach - Hanna Maciejczyk i Zofia Baran.

Lista nagrodzonych zamieszczona jest pod galerią zdjęć.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  2023

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono Zbigniewa Kowalskiego, nauczyciela I Liceum Ogólnokształcące w Kielcach.

Na Wojewódzkich Obchodach Dnia Edukacji Narodowej Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została Katarzyna Cynowska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kielcach, a Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała Lucyna Nikodem z Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:

1.       Stanisław Dudziuk, Szkoła Podstawowa nr 27

2.       Elżbieta Kular, Zespół Szkół nr 3

3.       Jolanta Wołowiec, V Liceum Ogólnokształcące

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:

1.       Honorata Erdenberger, VI Liceum Ogólnokształcące

2.       Renata Figurska, I Liceum Ogólnokształcące

3.       Katarzyna Pióro, I Liceum Ogólnokształcące

4.       Joanna Zarzecka, I Liceum Ogólnokształcące

5.       Katarzyna Zep, Szkoła Podstawowa nr 7

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:

1.       Magdalena Bartkowska, Szkoła Podstawowa nr 27

2.       Mariusz Kowalczyk, VI Liceum Ogólnokształcące

3.       Marek Młynarczyk, Szkoła Podstawowa nr 7

Postanowieniem Ministra Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” odznaczeni zostali:

1.       Aldona Bracichowicz, Szkoła Podstawowa nr 7

2.       Anna Chmielewska, Szkoła Podstawowa nr 31

3.       Jolanta Chojnecka, I Liceum Ogólnokształcące

4.       Aleksandra Cyruła, Zespół Szkół Ekonomicznych

5.       Bożena Furmanek, Zespół Szkół Ekonomicznych

6.       Agata Górniak, VI Liceum Ogólnokształcące

7.       Stanisław Janusiński, Szkoła Podstawowa nr 13

8.       Anna Jaśtal, Szkoła Podstawowa nr 34

9.       Dorota Kosmala, Zespół Szkół Informatycznych

10.    Renata Kozieł, Szkoła Podstawowa nr 1

11.    Wioletta Kozub, Zespół Szkół Ekonomicznych

12.    Ewelina Krawiec, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

13.    Elżbieta Lasota, Szkoła Podstawowa nr 31

14.    Bożena Legenc, Zespół Szkół Elektrycznych

15.    Beata Lubas, Szkoła Podstawowa nr 27

16.    Beata Smagór, Szkoła Podstawowa nr 1

17.    Anna Smerdzyńska, Zespół Szkół Ekonomicznych

18.    Małgorzata Sobieraj, I Liceum Ogólnokształcące

19.    Rafał Sołtys, Zespół Placówek Oświatowych nr 2

20.    Joanna Sordyl, VI Liceum Ogólnokształcące

21.    Agnieszka Zwolska, Zespół Szkół Ekonomicznych

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej na Wojewódzkich Obchodach Dnia Edukacji Narodowej otrzymały również następujące osoby:

1.       Ewa Bocheńska, Młodzieżowy Dom Kultury

2.       Krzysztof Chrzan, Zespół Szkół Elektrycznych

3.       Iza Ciosk, Zespół Szkół Zawodowych nr 1

4.       Agnieszka Dąbrowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

5.       Renata Jas, Przedszkole Samorządowe nr 14

6.       Tomasz Kośny, II Liceum Ogólnokształcące

7.       Mariusz Krawczyk, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

8.       Dorota Kruzel, Szkoła Podstawowa nr 7

9.       Justyna Kukułka, V Liceum Ogólnokształcące

10.    Agata Kucharczyk, Szkoła Podstawowa nr 7

11.    Agnieszka Kundera-Burek, Szkoła Podstawowa nr 25

12.    Izabela Lawrenc, Przedszkole Samorządowe nr 26

13.    Samuela Modzelewska, Młodzieżowy Dom Kultury

14.    Grażyna Rem-Kret, Młodzieżowy Dom Kultury

15.    Przemysław Sękowski, Młodzieżowy Dom Kultury

16.    Małgorzata Sowa, Szkoła Podstawowa nr 27

17.    Piotr Sowiński, Zespół Szkół Ekonomicznych

18.    Żaneta Szczepaniak, Szkoła Podstawowa nr 1

19.    Dariusz Wójcik, Zespół Szkół Mechanicznych

20.    Elżbieta Wójcik, Szkoła Podstawowa nr 1

21.    Agnieszka Żelazna, Przedszkole Samorządowe nr 18

 

W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymali:

1.       Tomasz Kozieł, Zespół Szkół Informatycznych

2.       Karol Kucharczyk, Szkoła Podstawowa nr 20

3.       Lucyna Nikodem, Zespół Szkół Informatycznych

4.       Agnieszka Żelazna, Przedszkole Samorządowe nr 18

 

Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki na Wojewódzkich Obchodach Dnia Edukacji Narodowej otrzymały również następujące osoby:

1.       Stanisław Janusiński, Szkoła Podstawowa nr 13

2.       Iwona Kijewska, Zespół Szkół nr 3

3.       Justyna Kukułka, V Liceum Ogólnokształcące

4.       Dorota Majchrzyk, Szkoła Podstawowa nr 18

5.       Sylwester Ozga, Szkoła Podstawowa nr 25

6.       Piotr Sowiński, Zespół Szkół Ekonomicznych

7.       Dariusz Wójcik, Zespół Szkół Mechanicznych

 

Za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzymali:

1.       Marta Dibelka, Szkoła Podstawowa nr 31

2.       Urszula Gil, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11

3.       Urszula Pietras, II Liceum Ogólnokształcące

4.       Katarzyna Podrzucek, Zespół Szkół Elektrycznych

5.       Artur Staniszewski, Szkoła Podstawowa nr 25

6.       Anna Stelmach, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

7.       Beata Symula, Zespół Szkół Informatycznych

8.       Grażyna Śliwa, Szkoła Podstawowa nr 22

9.       Zdzisław Śpiechowicz, III Liceum Ogólnokształcące

10.    Małgorzata Wójcik, Szkoła Podstawowa nr 2

11.    Andrzej Wysocki, III Liceum Ogólnokształcące

12.    Halina Wzorek, Szkoła Podstawowa nr 18

13.    Monika Zawadzka-Chłopek, Szkoła Podstawowa nr 7

 

Nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na Wojewódzkich Obchodach Dnia Edukacji Narodowej otrzymały również następujące osoby:

1.       Anna Biskup, Szkoła Podstawowa nr 25

2.       Urszula Furmańczyk, Szkoła Podstawowa nr 13  

3.       Marta Jagniątkowska Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

4.       Joanna Jaworska  IV Liceum Ogólnokształcące

5.       Tomasz Prędotka Szkoła Podstawowa nr 12

6.       Bartosz Prońko Zespół Szkół Ekonomicznych

7.       Elżbieta Rasała Szkoła Podstawowa nr 15 

8.       Małgorzata Sowa Szkoła Podstawowa nr 27

9.       Edyta Tkaczewska Szkoła Podstawowa nr 39

10.    Marzena Uznańska Przedszkole Samorządowe nr 24

11.    Jolanta Wysocka Szkoła Podstawowa nr 33

 

Decyzją Prezydenta Miasta Kielce z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nagrody I stopnia otrzymali:

1.       Renata Jas, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 14

2.       Monika Bazyl, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 33

3.       Jakub Pieron, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12

4.       Paulina Podlewska-Pająk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19

5.       Anna Górska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34

6.       Ewa Juszczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej

7.       Dorota Białek-Sołtys, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39

8.       Monika Biskup, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

9.       Anna Hajdukiewicz, dyrektor Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

 

Nagrody II stopnia otrzymali:

1.       Małgorzata Papierniak, Przedszkole Samorządowe nr 9

2.       Agnieszka Wysocka, Przedszkole Samorządowe nr 19

3.       Urszula Wojsław-Kozłowska, Szkoła Podstawowa nr 18

4.       Małgorzata Kowalska, Szkoła Podstawowa nr 20

5.       Agnieszka Kundera-Burek, Szkoła Podstawowa nr 25

6.       Katarzyna Vogtman, Szkoła Podstawowa nr 25

7.       Ewa Maciejewska, Szkoła Podstawowa nr 27

8.       Edyta Dziedzic-Wtorek, Szkoła Podstawowa nr 33

9.       Isabella Romain-Robaczewska, Szkoła Podstawowa nr 34

10.    Anna Lechowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

11.    Krzysztof Stanisławski, II Liceum Ogólnokształcące

12.    Lidia Laskowska   , IV Liceum Ogólnokształcące

13.    Ewelina Pitula, Zespół Szkół Ekonomicznych

14.    Marlena Tamborska, Zespół Szkół Informatycznych

15.    Katarzyna Matuszczyk, Zespół Szkół Mechanicznych

 

Nagrody III stopnia otrzymali:

1.       Agnieszka  Kubeczko-Misztal, Przedszkole Samorządowe nr 1

2.       Karolina Przygoda, Przedszkole Samorządowe nr 4

3.       Dorota Ruszel, Przedszkole Samorządowe nr 6

4.       Monika Dutkiewicz, Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 8

5.       Aneta Kalwat, Przedszkole Samorządowe nr 13

6.       Małgorzata Ramska, Przedszkole Samorządowe nr 14

7.       Ewa Żak, Przedszkole Samorządowe nr 18

8.       Justyna Kraj, Przedszkole Samorządowe nr 21

9.       Magdalena Skłodowska, Przedszkole Samorządowe nr 22

10.    Barbara Gorajska, Przedszkole Samorządowe nr 24

11.    Teresa Motyl, Przedszkole Samorządowe nr 26

12.    Karina Iwańska, Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr27

13.    Beata Stefańczyk, Przedszkole Samorządowe nr 28

14.    Justyna Gola, Przedszkole Samorządowe nr 29

15.    Hanna Janik, Przedszkole Samorządowe nr 30

16.    Katarzyna Piotrowicz, Przedszkole Samorządowe nr 31

17.    Anna Grzyb-Pedrycz, Przedszkole Samorządowe nr 32

18.    Katarzyna Pieron, Przedszkole Samorządowe nr 34

19.    Marzena Suchenia, Przedszkole Samorządowe nr 35

20.    Ilona Moskwa, Przedszkole Samorządowe nr 36

21.    Małgorzata Galińska, Przedszkole Samorządowe nr 40

22.    Bożena Sołek, Przedszkole Samorządowe nr 42

23.    Iwona Mróz, Przedszkole Samorządowe nr 43

24.    Dorota Broniś, Szkoła Podstawowa nr 1

25.    Krystyna Banasik, Szkoła Podstawowa nr 1

26.    Małgorzata Gil, Szkoła Podstawowa nr 2

27.    Urszula Pałasz, Szkoła Podstawowa nr 2

28.    Joanna Pluta, Szkoła Podstawowa  nr 7

29.    Dorota Kruzel, Szkoła Podstawowa  nr 7

30.    Agnieszka Starula, Szkoła Podstawowa nr 8

31.    Marzena Walczak, Szkoła Podstawowa nr 8

32.    Agata Foltyn, Szkoła Podstawowa nr 9

33.    Danuta Herda-Śmigaj, Szkoła Podstawowa nr 9

34.    Anna Pniewska, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11

35.    Edyta Pożoga, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11

36.    Katarzyna Zamojska, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11

37.    Marzena Zajączkowska, Szkoła Podstawowa nr 12

38.    Mirosław Cedro, Szkoła Podstawowa nr 12

39.    Edyta Partyka-Kowalska, Szkoła Podstawowa nr 13

40.    Maria Sapiechowska, Szkoła Podstawowa nr 13

41.    Krzysztof Januchta, Szkoła Podstawowa nr 15

42.    Aneta Stec, Szkoła Podstawowa nr 15

43.    Wiotetta Kawecka, Szkoła Podstawowa nr 18

44.    Renata Kubicka, Szkoła Podstawowa nr 19

45.    Robert Solnica, Szkoła Podstawowa nr 19

46.    Monika Sobierajska, Szkoła Podstawowa nr 20

47.    Marta  Chojnacka, Szkoła Podstawowa nr 22

48.    Jerzy Soboń, Szkoła Podstawowa nr 22

49.    Beata Twardowska, Szkoła Podstawowa nr 23

50.    Barbara  Kiepas, Szkoła Podstawowa nr 23

51.    Anna Lolo-Trębicka, Szkoła Podstawowa nr 24

52.    Paweł Rabiej, Szkoła Podstawowa nr 24

53.    Magdalena Jończyk, Szkoła Podstawowa nr 25

54.    Sylwia Stępniewska, Szkoła Podstawowa nr 25

55.    Dorota Stawiarska, Szkoła Podstawowa nr 27

56.    Katarzyna Szumańska, Szkoła Podstawowa nr 27

57.    Justyna Misiak, Szkoła Podstawowa nr 31

58.    Bernadeta Stępnik, Szkoła Podstawowa nr 31

59.    Małgorzata Saletra, Szkoła Podstawowa nr 31

60.    Aneta Gola-Małek, Szkoła Podstawowa nr 33

61.    Małgorzata Klimaszewska, Szkoła Podstawowa nr 33

62.    Monika Magdziuk, Szkoła Podstawowa nr 34

63.    Iwona Kowalik, Szkoła Podstawowa nr 39

64.    Anna Pater, Szkoła Podstawowa nr 39

65.    Krzysztof  Stodulski, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

66.    Karolina Piotrowska-Plech, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

67.    Agnieszka Baran, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

68.    Magdalena Suckert, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

69.    Anna Pawłowska, Zespół Placówek Oświatowych nr 1

70.    Renata Florin, Zespół Placówek Oświatowych nr 1

71.    Barbara Bukowska, I Liceum Ogólnokształcące

72.    Anna Ogorzelec, I Liceum Ogólnokształcące

73.    Gabriela Olea Martin, I Liceum Ogólnokształcące

74.    Grażyna Dekiel, II Liceum Ogólnokształcące

75.    Aneta Szemraj, II Liceum Ogólnokształcące

76.    Konrad Luciak, III Liceum Ogólnokształcące

77.    Katarzyna Kobiec, III Liceum Ogólnokształcące

78.    Agnieszka Fiuk,    IV Liceum Ogólnokształcące

79.    Małgorzata Dawgiert-Saniawa, V Liceum Ogólnokształcące

80.    Małgorzata Łońska, V Liceum Ogólnokształcące

81.    Anna Wzorek, VI Liceum Ogólnokształcące

82.    Aneta Koniusz, VI Liceum Ogólnokształcące

83.    Jarosław Machejko, VI Liceum Ogólnokształcące

84.    Milena Januchta, Zespół Placówek Oświatowych nr 2

85.    Dorota Polańska, Zespół Placówek Oświatowych nr 2

86.    Sławomir Nowak, Zespół Placówek Oświatowych nr 2

87.    Monika Trela-Cudak, Zespół Placówek Oświatowych nr 2

88.    Justyna Jóźwik,    Zespół Szkół nr 3

89.    Barbara Adamska, Zespół Szkół nr 3

90.    Aleksandra Cyruła, Zespół Szkół Ekonomicznych

91.    Joanna Nathali, Zespół Szkół Ekonomicznych Kopernik

92.    Iwona Łapot, Zespół Szkół Ekonomicznych Kopernik

93.    Agnieszka Jaszczyk, Zespół Szkół Informatycznych

94.    Marzena Łodejska, Zespół Szkół Mechanicznych

95.    Izabela Czyżewska-Kasińska, Zespół Szkół Mechanicznych

96.    Barbara Kopacz, Zespół Szkół Elektrycznych

97.    Tomasz Baron, Zespół Szkół Elektrycznych

98.    Zbigniew Gawęcki, Zespół Szkół Elektrycznych

99.    Joanna Czerwińska, Zespół Szkół Zawodowych nr 1

100.Grzegorz Bryk, Zespół Szkół Zawodowych nr 1

101.Mariusz Krawczyk, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

102.Tomasz  Świerczyna, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

103.Justyna Kościelniak, Zespół Szkół nr 1 Specjalnych

104.Agnieszka  Żubrowska-Ból, Zespół Szkół nr 1 Spelnych

105.Anna Dobrowolska, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

106.Katarzyna Suszyna, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

107.Małgorzata Sarna, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

108.Renata Rzepka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

109.Beata Zagródka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

110.Samuela Modzelewska, Młodzieżowy Dom Kultury

111.Małgorzata Matys-Ziemska, Młodzieżowy Dom Kultury

112.Dorota Zajączkowska, Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

113.Edyta  Janusz-Bielecka, Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

114.Jarosław Kot, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

115.Waldemar Kukulski, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

116.Elżbieta Sobierajska, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

117.Piotr Leszczyński, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

Powrót na początek strony