Zbliża się kolejna edycja Nagrody Miasta Kielce

Wnioski z kandydaturami będą przyjmowane do 15 stycznia 2022 roku w Urzędzie Miasta. Wyróżnienie jest przyznawane od 1995 r.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce informuje o możliwości składania wniosków z kandydaturami do Nagrody Miasta Kielce za 2021 rok.

Nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne obywateli na rzecz rozwoju Kielc.

Swoich kandydatów mogą zgłaszać: Przewodniczący Rady Miasta Kielce, Komisje Rady Miasta Kielce, Kluby Radnych Rady Miasta Kielce, Prezydent Miasta, organizacje gospodarcze, społeczne, zawodowe, związkowe, związki i stowarzyszenia twórcze, związki wyznaniowe, dyrektorzy i prezesi jednostek gospodarczych.

Wnioski zawierające imię i nazwisko kandydata, miejsce zamieszkania oraz szczegółowe uzasadnienie należy składać albo przesłać do dnia 15 stycznia 2022 r. na adres:

Urząd Miasta Kielce
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce

W celu ułatwienia kontaktu z laureatami prosimy o podanie we wniosku numeru telefonu kandydata oraz zgłaszającego kandydaturę.

Powrót na początek strony