Zgłoś opinie do projektu budowy dróg dla rowerów i pieszych

W poniedziałek, 29 kwietnia rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu koncepcyjnego budowy dróg rowerowych, dróg pieszo-rowerowych oraz chodników planowanych do realizacji wzdłuż ulic: Żelaznej, Gosiewskiego i Zagnańskiej oraz wzdłuż alei Szajnowicza-Iwanowa (od ul. Massalskiego do ul. Malików). Uwagi można zgłaszać do 19 maja br.

Konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców z planowanymi inwestycjami, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnych rozwiązań.

Wszystkie dokumenty, m.in.: plan orientacyjny, projekt koncepcyjny oraz formularz online do zgłaszania uwag dostępne są na platformie IDEA Kielce.

Dostępny jest także wzór wniosku (idea.kielce.eu lub www.mzd.kielce.pl), który można pobrać i przesłać:

  • pocztą na adres: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce,
  • e-mailem: boi@mzd.kielce.pl,
  • e-puap’em (https://www.mzd.kielce.pl/)
  • e-doręczeniem.

Zadanie „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce” planowane jest do realizacji przy wsparciu środków z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu: 11 899 821,59 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 10 114 848,34 PLN, wkład własny 1 784 973,25 PLN. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, obecnie jest na etapie przygotowywania dokumentów do podpisania umowy.

W ramach projektu ma powstać infrastruktura rowerowa o łącznej długości 2,6 km (odcinek Zagnańska, Gosiewskiego, Żelazna – 1,2 km, Szajnowicza – Iwanowa – 1,4 km). Ponadto zostaną przebudowane/wybudowane chodniki o łącznej długości 1,6 km.

W ramach przedsięwzięcia powstaną trzy Miejsca Obsługi Rowerzystów, które zlokalizowane będą przy pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej, przy kieleckim zalewie oraz u zbiegu al. Szajnowicza – Iwanowa z ul. Malików.

Dodatkowo zostaną wybudowane dwa parkingi „bike&ride” – jeden przy placu Niepodległości w sąsiedztwie dworca PKP, drugi przy Centrum Komunikacyjnym. Każdy obiekt będzie miał 10 stanowisk do przymocowania roweru.

Powrót na początek strony