Zgłoś projekt do Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego

W 12. edycji KBO na pomysły kielczanek i kielczan będzie przeznaczonych 9,3 mln zł – 5,5 mln zł na projekty inwestycyjne duże, 2,5 mln zł na projekty inwestycyjne małe, 1 mln zł na projekty zielone i 300 tys. zł na projekty nieinwestycyjne. Na Wasze propozycje czekamy od 16 kwietnia do 5 maja. Projekty można zgłaszać tylko drogą elektroniczną przez platformę bo.kielce.eu. Osoby, które nie mają dostępu do komputera lub internetu zapraszamy do Urzędu Miasta przy Strycharskiej lub do Centrum Organizacji Pozarządowych przy Wojska Polskiego. W tym roku wprowadzono zmiany w regulaminie.

O tegorocznej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego poinformowali podczas konferencji prasowej zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór i Dariusz Detka, dyr. Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce. 

Zachęcamy kielczan do aktywnego włączenia się w tegoroczną edycję. Doświadczenia z lat ubiegłych pokazują, iż wpływ mieszkańców na kształtowanie przestrzeni publicznej przy wykorzystaniu budżetu obywatelskiego systematycznie rośnie. Świadczy o tym zarówno wzrastająca liczba zgłaszanych projektów jak i frekwencja w głosowaniu. W tym roku, żeby jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców wprowadziliśmy zmiany w regulaminie - mówiła zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór. 

Kielecki Budżet Obywatelski to wyjątkowa część budżetu Kielc. To mieszkańcy proponują i decydują, na co ją przeznaczyć. Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju miasta, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

WAŻNE ZMIANY W REGULAMINIE

W odpowiedzi na sugestie i propozycje mieszkańców w tegorocznej edycji wprowadzono zmiany dotyczące procedury KBO. Najbardziej istotną będzie możliwość zgłaszania projektów nie tylko, jak do tej pory, na terenach stanowiących własność miasta, ale także na gruntach, które stanowią własność Skarbu Państwa, województwa świętokrzyskiego oraz na tych, które są we władaniu spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

- To bardzo istotna i wyczekiwana przez kielczan zmiana pozwalająca na dużo większą swobodę w wyborze miejsca, na którym będzie można zgłosić projekt. W przypadku zgłoszenia projektu na nieruchomości będącej we władaniu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej wnioskodawca będzie zobligowany do uzyskania i załączenia do projektu oświadczenia dotyczącego zobowiązania do ustanowienia tytułu prawnego do tej nieruchomości w formie użyczenia, w przypadku zakwalifikowania projektu do realizacji. Zachęcam do zaglądania na stronę bo.kielce.eu. Tam można znaleźć wszystkie niezbędne informacje - powiedział Dariusz Detka, dyr. Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej. 

Warto również wspomnieć, że dane osób zgłaszających projekty - imiona i nazwiska - będą publikowane wraz z informacjami na temat projektu.

- Nastąpi również zmiana w sposobie głosowania na projekty. Mieszkaniec będzie miał do dyspozycji jeden głos w ramach którego będzie mógł wybrać po 1 projekcie z każdej kategorii: inwestycyjny duży, mały, nieinwestycyjny i „zielony” - poinformował dyrektor Dariusz Detka. 

LICZYMY NA KREATYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW

Wzorem lat ubiegłych projekty będą mogły być zgłaszane wyłącznie elektronicznie za pomocą platformy internetowej bo.kielce.eu. Osobom, które nie posiadają dostępu do komputera lub internetu, miasto zapewni możliwość zgłoszenia projektu w dwóch punktach. W siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wojska Polskiego 52 w terminie zgłaszania projektów, czyli od 16 kwietnia do 5 maja, w godzinach od 16:00–18:00.

KIEDY POZNAMY POMYSŁY KIELCZAN?

Lista wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców projektów zostanie opublikowana 8 maja, po czym projekty zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. Listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie poznamy 30 sierpnia. W przypadku negatywnej oceny wnioskodawcy będą mieli 7 dni na złożenie odwołania od tej oceny. Lista zadań dopuszczonych do głosowania zostanie opublikowana 17 września, a już 24 września rozpocznie się głosowanie na projekty zgłoszone w tegorocznej edycji.  Na oddanie głosu mieszkańcy będą mieli czas do 7 października. Pomysły zakwalifikowane do realizacji poznamy do 18 października.

TO JUŻ MAMY Z KBO

Mieszkańcy miasta chętnie korzystają z możliwości, jakie daje Kielecki Budżet Obywatelski. Od pierwszej edycji przeprowadzonej w 2013 r. zgłoszono prawie 1 300 projektów, z których 290 na kwotę przekraczającą 71 mln zł zostało zakwalifikowanych do realizacji.

Dzięki pomysłom i aktywności kielczan powstało wiele obiektów służących mieszkańcom, m.in.: Pumptrack w Parku Baranowskim i Skatepark przy Kadzielni, plac zabaw dla czworonogów nad kieleckim Zalewem, Park Kielczan,  gdzie zostało posadzonych sześćdziesiąt drzewek wiśni, każda na cześć dziecka urodzonego w 2019 roku, ustawiono leżaki nad Zalewem, wybudowano mini tężnie solankowe w różnych punktach miasta, ogród sensoryczny w Parku Dygasińskiego, miasteczka rowerowe m.in. przy Szkole Podstawowej nr 33. Nie można zapomnieć również o powstałych w wyniku zaangażowania mieszkańców miasta obiektach sportowych: boiskach, bieżniach, siłowniach plenerowych a także placach zabaw, ścieżkach rowerowych i wielu innych.

W 2021 roku kielczanie po raz pierwszy mogli zgłaszać projekty w nowej kategorii – projektów „zielonych”.  Dzięki możliwościom, jakie dało wyodrębnienie kwoty na działania mające na celu stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zieleni, miasto zyskało ponad tysiąc nowych drzew, a nasadzenia kolejnych drzew i krzewów zostały zaplanowane na 2024 r.

Powrót na początek strony