RPZiUK z tytułem „Firma Dobrze Widziana”

laureaci konkursu
RPZiUK

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach zostało laureatem prestiżowego konkursu Business Centre Club „Firma Dobrze Widziana” 2023. Celem inicjatywy jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny.

Nagroda to wyraz uznania, a jednocześnie podziękowaniem dla firmy, jej kierownictwa oraz pracowników za szerzenie wiedzy na temat środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego, a także za skuteczne metody komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.

RPZiUK od lat podejmuje wysiłki na rzecz promowania zachowań pro-ekologicznych. - W tym roku wzięliśmy udział w kilku ekologicznych inicjatywach jak: Akcja sprzątania Miasta Kielce wraz z piłkarzami drużyny „Korona Kielce”, Międzynarodowy Dzień Ziemi – sprzątanie okolic Zalewu Kieleckiego wraz z uchodźcami z Ukrainy, utworzenie Bajkowego Ogrodu, Dni Ziemi – sprzątanie Doliny Silnicy i wiele innych. Ponadto podpisaliśmy Klaster Energii wraz z Urzędem Miasta i dziewięcioma innymi instytucjami, ograniczyliśmy emisję w budynkach oraz wykorzystujemy alternatywne źródła energii, systematycznie zakupujemy również samochody elektryczne dla naszej Spółki - mówi prezes Renata Gruszczyńska. - Prężnie wspieramy również instytucje kulturalne i społeczne. W związku z wybuchem wojny na Ukrainie czynnie włączyliśmy się w pomoc uchodźcom, wzięliśmy udział w akcji „Autistic is not an outsider” – zwiększającej świadomość mieszkańców na temat autyzmu oraz w akcji „Dzieciaki wspierają bezdomne zwierzaki”, a także wspólnie wspieraliśmy WOŚP i wiele innych akcji organizowanych przez Miasto Kielce - dodaje.

Business Centre Club to prestiżowy klub biznesu dla przedsiębiorców i największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. Podczas finału XIV edycji konkursu „Firma Dobrze Widziana” dyplomy zostały wręczone 105 laureatom.

Powrót na początek strony