Zmiana na stanowisku komendanta Straży Granicznej w Kielcach

Uroczyste przekazanie dowództwa nad kielecką Placówką Straży Granicznej odbyło się dziś na placu apelowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Na stanowisku komendanta Placówki Straży Granicznej w Kielcach mjr Grzegorza Otrębę zastąpił ppkł Daniel Wojtaszkiewicz. Meldunek o objęciu dowódtwa przyjął płk Stanisław Laciuga, komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Zdanie obowiązków komendanta mjr Grzegorza Otręby wiąże się z awansem na stanowisko dowódcy nowopowstałej Placówki Straży Granicznej w Krakowie. Funkcję komendanta w Kielcach major pełnił ponad trzy lata, w sumie z kielecką placówką związany jest od 2004 roku. W tym czasie placówce zostało nadane imię płk. Przemysława Nakoniecznikoffa - Klukowskiego.

Ppłk Daniel Wojtaszkiewicz dowodził już Placówką Straży Granicznej w Kielcach, ostatnie lata sprawował funkcję komendanta w Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli, podległej pod Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie.

Prezydent Bogdan Wenta podziękował dotychczasowemu komendantowi za służbę oraz powitał jego następcę.

Placówka Straży Granicznej w Kielcach funkcjonuje w strukturach Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Od początku istnienia mieści się w obiektach przy ulicy Kusocińskiego 51, należących do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Powrót na początek strony