Zmiany w dowodach osobistych

Zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji informujemy, że na dzień 7 listopada 2021r. ustalono termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców (Dz.U.2021, poz. 1817).

Nowelizacja rozwiązania ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych.

 

Najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem nowych e-dowodów:

  • wprowadzenie do dowodu osobistego drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców, których pobranie będzie wymagało wizyty w urzędzie, nie będzie możliwości składania wniosku elektronicznie,
  • jedynie wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka do 12. roku życia będzie można złożyć w postaci elektronicznej (odciski palców nie będą pobierane od dzieci poniżej 12 roku życia),
  • do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci podpis posiadacza (podpisu nie będą składać dzieci do 12. roku życia oraz osoby, które z powodu niedającej się usunąć przeszkody nie mogą złożyć podpisu).

 

Dla osób, które nie będą mogły udać się do urzędu gminy, z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania z mobilnej stacji, obsługiwanej przez urzędników organu gminy, na terenie której siedzibę mają władze powiatu oraz miast na prawach powiatu.

 

Nowe dowody osobiste będą ważne przez:

  • 10 lat – dla osób od 12 roku życia,
  • 5 lat – dla osób do 12 roku życia,
  • 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

 

WAŻNE! W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów NIE będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

Powrót na początek strony