Zmiany w KBO i segregacja odpadów tematami spotkania z przedstawicielami spółdzielni

Zdjęcie Kielc z lotu ptaka
UM

W piątek 9 lutego odbyło się Forum Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych, które zrzesza wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe w naszym mieście. W wydarzeniu uczestniczyły zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór, Aneta Boroń dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska oraz Ewa Tyszer-Wieczorek, kierownik Biura ds. Partycypacji Społecznej UM Kielce. Spotkanie odbyło się w siedzibie Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W związku z planowanymi zmianami w regulaminie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, Ewa Tyszer-Wieczorek, kierownik Biura ds. Partycypacji Społecznej UM Kielce, zaprezentowała przedstawicielom spółdzielni rozwiązania dotyczące możliwości realizacji projektów zgłoszonych przez mieszkańców na terenach należących do spółdzielni. Miasto uzyskało w tej sprawie opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która uznała, że na terenach spółdzielni mieszkaniowych będzie można zgłaszać projekty w ramach KBO. Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Miasta chcieli poznać opinie zarządców spółdzielni w tej sprawie.

Podczas spotkania dyskutowano również o niskiej jakości segregacji odpadów komunalnych na kieleckich osiedlach. Zgodnie z przepisami co roku gmina ma obowiązek uzyskania stosownych poziomów recyklingu. Brak takiego działania może doprowadzić do decyzji podwyższającej mieszkańcom opłatę za odbiór odpadów. Aneta Boroń dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska zachęcała przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych do zwiększenia aktywności w promocji selektywnej zbiórki i właściwej segregacji odpadów. Przedstawiciele Urzędu Miasta oraz firma Eneris organizują w spółdzielniach spotkania pod hasłem „Segreguję – daję przykład”, podczas których prezentowane są zasady prawidłowej segregacji. Jednak te działania są niewystarczające. Stąd apel o zwiększenie nadzoru nad firmami korzystającymi z zasobów Spółdzielni oraz zwrócenie uwagi mieszkańcom na prawidłowe sposoby pozbywania się odpadów.

 

Powrót na początek strony