Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Seminaryjskiej i Słowackiego

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Słowackiego, planowane jest wprowadzenie zmian organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania z ulicą Seminaryską.

Będą one obowiązywać od poniedziałku, 29 listopada, od godz. 12.00 do odwołania.

Zamknięta dla ruchu kołowego zostanie południowa część skrzyżowania włącznie z wlotem ul. Słowackiego do ul. Seminaryskiej. Ulica Seminaryjska w obrębie skrzyżowania zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu, na których będzie się on odbywał w przeciwnych kierunkach.

Zlikwidowany zostanie lewoskręt z ul. Seminaryskiej w ul. Słowackiego oraz przejście dla pieszych przez ul. Seminaryjską na skrzyżowaniu. Dojście do ul. Słowackiego możliwe będzie poprzez przejścia sąsiednie – przy skrzyżowaniu z ul. Wesołą lub z ul. Śniadeckich.

Objazd do odcinka ul. Słowackiego objętego inwestycją wyznaczony będzie ulicami Seminaryjską – Żeromskiego – Prostą.

Powrót na początek strony