Zmiany w organizacji ruchu w rejonie ul. Starodomaszowskiej

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od czwartku, 14 grudnia br. planowane jest wprowadzenie zmian w docelowej organizacji ruchu na ul. Starodomaszowskiej i Szpitalnej.

Ulicami jednokierunkowymi będą:

- ul. Szpitalna na odcinku od ul. Starodomaszowskiej do ul. Kościuszki.
- ul. Kościuszki od ul. Szpitalnej do ul. Niskiej.
- ul. Niska - od Kościuszki do Starodomaszowskiej
- ul. Starodomaszowska od ul. Niskiej do rejonu skrzyżowania z ul. Szpitalną. Ponadto pojawi się tam kontraruch rowerowy.

- Powyższe zmiany w organizacji ruchu związane są koniecznością poprawy warunków ruchu oraz uporządkowania parkowania w obszarze w związku z rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania - tłumaczy Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy MZD.

Grafika przedstawiająca schemat organizacji ruchu

Powrót na początek strony