Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od poniedziałku, 17 maja zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Kielce, ulegają zmianie zasady postoju w Strefie Płatnego Parkowania.

  

Od poniedziałku, 17 maja zmienią się stawki za parkowanie:

  • 2,00 zł - opłata za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania, z tym, że opłata nie jest pobierana, gdy czas parkowania nie przekracza 45 minut w danym dniu kalendarzowym, bez względu na miejsce parkowania w strefie
  • 2,40 zł – opłata za drugą godzinę parkowania
  • 2,80 zł – opłata za trzecią godzinę parkowania
  • 2,00 zł – opłata za czwartą i kolejne godziny parkowania.
  • 16,00 zł – bilet dzienny (do nabycia przez e-abonament).

 
Opłata dodatkowa

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP lub gdy postój trwa dłużej niż opłacony czas, pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 160 zł.

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu trzech dni roboczych liczonych od daty wystawienia zawiadomienia - wezwania, jej wysokość wyniesie 80 zł.

 

Większa strefa

Strefa Płatnego Parkowania zostanie powiększona o Plac Niepodległości oraz płytę Placu Wolności (łącznie 250 miejsc postojowych).

 

Pojazdy hybrydowe i elektryczne

Przypominamy, że od poniedziałku 17 maja zlikwidowana zostanie zerowa stawka za postój w SPP dla pojazdów hybrydowych. Użytkownicy takich pojazdów uiszczają normalne stawki (jw.).

Stawka zerowa w Strefie Płatnego Parkowania obowiązuje dla pojazdów elektrycznych.   

Powrót na początek strony