Znamy wyniki konkursu „Namierzamy drzewa”

Młodym ludziom udało się prawidłowo namierzyć i zidentyfikować 1576 drzew (1384 drzewa liściaste i 192 drzewa iglaste). Konkurs „Namierzamy drzewa” był skierowany do uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych w Kielcach.

Ich zadaniem było rozpoznawanie drzew rosnących na ogólnodostępnych przestrzeniach na terenie Kielc i dokumentowanie ich położenia z wykorzystaniem aplikacji mobilnej „Ulepszamy Kielce”. Przede wszystkim chodziło o miejsca, do których ma bezpłatny dostęp bliżej nieokreślona liczba ludzi – drogi i ulice, tereny zielone, parki, skwery czy budynki stanowiące własność publiczną. Uczestnicy musieli także przygotować prezentację multimedialną.

Wyniki konkursu

Prezydent Miasta Kielce uroczyście ogłasza, że Konkurs "Namierzamy drzewa został rozstrzygnięty z następującymi wynikami:

Nagrody otrzymują:

• Zespół "Moc Drzew 2" ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kielcach w składzie 13-osobowym, nauczyciel prowadzący: pani Magdalena Leszczyńska.

• Zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 39 w Kielcach w składzie 7-osobowym, nauczyciel prowadzący: pani Anna Kwiecień.

• Zespół "Zielona Moc 1" ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kielcach w składzie 12-osobowym, nauczyciel prowadzący: pani Agnieszka Baran.

Nagrodę dodatkową otrzymuje:

• Zespół MOW ze Szkoły Podstawowej Nr 40 w Kielcach w składzie 8-osobowym, nauczyciele prowadzący: pani Edyta Wesołowska, pan Marcin Gębski.

Prezentacje multimedialne poszczególnych Zespołów:

Zespół "Moc Drzew 2" 

Zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 39 

Zespół "Zielona Moc 1" 

Zespół MOW ze Szkoły Podstawowej Nr 40

Szczegóły na portalu Idea Kielce

Konkurs realizowany  jest w ramach projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 nagrodzonego w konkursie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Pomoc Techniczna.png

Powrót na początek strony