Zostały dwa tygodnie na wniesienie opłaty za śmieci

Przypominamy mieszkańcom, że 20 grudnia 2023 r. mija termin opłaty za odpady komunalne za IV kwartał br.

Opłatę za dany kwartał należy uiszczać na wskazany przez Urząd Miasta Kielce indywidualny numer rachunku bankowego. Opłaty można wnosić przelewem z własnego rachunku bankowego lub na poczcie bez prowizji.

Mieszkańcy budynków kilku i wielorodzinnych wnoszą opłaty na rzecz wspólnoty albo spółdzielni, które później rozliczają się z gminą. Mieszkańcy będący jednocześnie właścicielami budynków jednorodzinnych rozliczają się bezpośrednio z gminą.

Więcej informacji w zakładce Dla Mieszkańca/Gospodarka Odpadami.

Powrót na początek strony