Zwolnienie z podatku za remont fasady

Częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości w zamian za remont elewacji kamienicy znajdującej się w Śródmieściu. Taką propozycję dla właścicieli budynków w centrum przygotowało Miasto Kielce. Projekt uchwały w tej sprawie trafi pod obrady Rady Miasta.

Treść dokumentu została już udostępniona mieszkańcom i radnym. Można go znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt zakłada zwolnienie z części podatku osób, które w latach 2024-2028 przeprowadzą prace remontowe co najmniej elewacji frontowej nieruchomości znajdującej się w obszarze ograniczonym ulicami: Kościuszki, Żeromskiego, Seminaryjska, Ogrodowa, Żytnia, Żelazna, Czarnowska i aleja IX Wieków.

- Pierwsze rozmowy o takim rozwiązaniu pojawiły się już kilka lat temu. Zwrócili się z tym do nas właściciele kieleckich kamienic, a ostatnio rozmawiałam o tym także z radną Anną Kibortt, która jakiś czas temu przygotowała interpelację w tej sprawie - mówi wiceprezydent Kielc, Bożena Szczypiór. - Jesteśmy przekonani, że dzięki tej uldze, przynajmniej część właścicieli zdecyduje się na odświeżenie fasad, co z pewnością przyczyni się do uatrakcyjnienia kieleckiego śródmieścia.

- Uchwała zwalniająca z podatku od nieruchomości osoby prywatne, bądź przedsiębiorców remontujących elewacje frontowe budynków w centrum miasta obowiązywała już dawniej w Kielcach. Zostało wyremontowanych wówczas kilka kamienic przy ul. Sienkiewicza. Warto powtórzyć te dobre działania – przekonuje Anna Kibortt, wiceprzewodnicząca Rady Miasta.  

Jeśli radni przychylą się do propozycji władz miasta, zwolnienie mogłoby przysługiwać od 1 stycznia roku następującego po zakończeniu prac remontowych i obowiązywałoby przez kolejnych 5 lat. Maksymalna wartość ulgi może wynieść do 50% kosztów własnych poniesionych i udokumentowanych w związku z remontem fasady.

Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w czwartek, 8 lutego.

Powrót na początek strony