Życzenia dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele,


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu najlepsze życzenia, a także podziękowania za wysiłek wkładany każdego dnia w proces kształcenia i wychowania młodych kielczan.

Swoje słowa kieruję do wszystkich osób zaangażowanych w edukację dzieci i młodzieży - nauczycieli, pedagogów, wychowawców, ale również pracowników i dyrekcji szkół, placówek oświatowych oraz opiekuńczych.

Trudno znaleźć słowa, które byłyby odpowiednie, aby podziękować Państwu za poświęcenie i trud, które wkładacie w swoje powołanie. Wychowanie i edukacja młodego człowieka zaczynają się w domu, ale bez Waszego zaangażowania, starania rodziców nie byłyby z pewnością tak owocne.

Jesteście Państwo przewodnikami młodych ludzi, pomagacie im poszerzać wiedzę, odkrywać świat, ale także kształtujecie ich postawy i system wartości. To wielki wysiłek i ogromna odpowiedzialność.

Za to wszystko należą się Państwu słowa uznania i podziękowania.

Życzę, aby w trudnym czasie pandemii nie opuszczało Państwa zdrowie i wiara w lepsze jutro, a praca z dziećmi i młodzieżą nadal stanowiła źródło satysfakcji zawodowej.

Składam również życzenia dalszych sukcesów i szczęścia w życiu osobistym.

 

Bogdan Wenta

prezydent Miasta Kielce

Powrót na początek strony