Żywa lekcja historii sprzed 40 lat

Po północy, 13 grudnia 1981 roku na ulice polskich miast wyjechały czołgi, pojawiły się oddziały ZOMO, MO i żandarmerii wojskowej. W dużych zakładach przemysłowych rozpoczęły się strajki, wiele z nich zostało brutalnie spacyfikowanych. Jak wyglądało życie w czasie stanu wojennego i akcje pacyfikacyjne przypominano młodym ludziom podczas inscenizacji w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej.

Na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego znów rozpalono koksowniki, podobnie jak w mroźną zimę 40 lat temu. Natomiast żeby wejść do budynków Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej niezbędna była przepustka. W ten sposób organizatorzy chcieli przypomnieć młodemu pokoleniu o stanie wojennym oraz pokazać jaka panowała wówczas atmosfera na ulicach w momencie pacyfikowania demonstrantów.

W zajęciach z elementami rekonstrukcji udział wzięli uczniowie z kieleckich szkół ponadpodstawowych. Młodzi ludzie mieli również okazję zapoznać się różnymi dokumentami, czytali gazety, oglądali zdjęcia, ulotki i wydawnictwa z drugiego obiegu.

Rekonstrukcję wydarzeń z czasu stanu wojennego przygotowali uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach pod kierunkiem historyka Zbigniewa Kowalskiego, prezesa Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 4. Pułku Piechoty Legionów.

Powrót na początek strony