Chemar Rurociągi Sp. z o.o.

Chemar Rurociągi Spółka z o.o. jest jednym z wiodących w Polsce dostawców oferujących kompletne systemy rurociągowe dla odbiorców z Elektrowni, Elektrociepłowni, Zakładów Chemicznych i Petrochemicznych oraz Spalarni Odpadów.

Chemar Rurociągi Sp. z o.o. projektuje, produkuje, dostarcza i montuje kompletne instalacje rurociągowe, elementy rurociągów (łuki gładkie, trójniki, czwórniki, kolektory, schładzacze, odcinki pomiarowe, zwężki itd.), zamocowania i zawieszenia (obejmy i stopy, zespoły stałonośne, zespoły o małej zmienności siły, zespoły sprężynowe i cięgnowe itp.) oraz moduły procesowe (skidy).

Rurociągi ciśnieniowe są wytwarzane w zgodności z normami PN-EN 13480, PN-EN 12952, przepisami dozorowymi UDT i TÜV lub innymi wymaganiami technicznymi. Potwierdzenie przez Jednostkę Notyfikowaną spełnienia wymagań normy PN-EN 1090:2010 w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych pozwoliło nam na rozszerzenie palety oferowanych wyrobów.

Spółka świadczy również usługi w zakresie oceny stanu technicznego rurociągów wysokoprężnych i zamocowań, usługi remontowo-serwisowe oraz usługi laboratoryjne.

Wyroby wytwarzane w Chemar Rurociągi Sp. z o.o. są produktami najwyższej światowej jakości. Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP według norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018, zatwierdzony również za zgodność z wymaganiami Dyrektywy 2014/68/UE w zakresie projektowania, wytwarzania oraz badań końcowych urządzeń ciśnieniowych i posiadane uznania technologii i uprawnienia personelu, nadane przez Jednostki Notyfikowane, gwarantują spełnienie technicznych i jakościowych wymagań Klientów. Dodatkowo, Spółka posiada wdrożony System Zapewnienia Jakości w zakresie budowy kotłów energetycznych i rurociągów ciśnieniowych wg ASME Code Sekcja I i B 31.1 z potwierdzeniem stemplem S. Spółka posiada również inne certyfikaty i uprawnienia do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych, rurociągów i ich elementów wydane przez UDT i TÜV Thüringen gwarantujące spełnienie w pełnym zakresie wymagań jakościowych Klientów.

W ostatnim czasie firma Chemar Rurociągi Sp. z o.o. odebrała prestiżową nagrodę "Lider Regionu 2022" w kategorii Energetyka/Przemysł Metalowy.

Dane adresowe

Chemar Rurociągi Sp. z o.o.


ul. K. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

tel./fax. (41) 367 58 00

office@chemar-piping.pl

https://www.chemar-piping.pl/

Powrót na początek strony