IT Control Sp. z o.o.

Na terenie miasta Kielce wykonywaliśmy m.in.:

PŚK: Zakup i oddanie do eksploatacji Mikrosieci Elektroenergetycznej na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn. CENWIS.

KPT: "Budowa hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną w Kielcach przy ul. Olszewskiego 4D OFFICE".

KPT: Kompleksowe wykonanie wszelkich prac i robót z zakresu instalacji elektrycznych wewnętrznych, zewnętrznych oraz teletechnicznych w Inkubatorze Logistycznym Rotterdam INC.

UJK: Utrzymujemy w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji elektrycznych systemów zabezpieczenia obiektów Uczelni w zakresie Sygnalizacji Włamania i Napadu, Telewizji Dozorowej CCTV oraz Kontroli Dostępu.

Najważniejsze osiągnięcia przedsiębiorstwa:

- zadowoleni odbiorcy naszych usług,

- (2022) Nominacja do Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów na rok 2021,

- (2022) Certyfikat Partnera Schnider Electric Polska,

- (2022) Certyfikat z zakresu instalacji, projektowania, programowania i serwisu systemów sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet,

- (2021) Dziennik Puls Biznesu uznał nas za najdynamiczniej rozwijającą się firmę,

- (2020) Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego,

- przynależność do Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach,

- coroczne wsparcie finansowe Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kielcach,

- organizujemy praktyki i staże dla uczniów,

- współpracujemy i wspieramy przy organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową.

 

Dane adresowe

IT Control Sp. z o.o.


ul. Lotnicza 40B
26-001 Masłów Pierwszy

tel./fax (41) 310 71 00

biuro@it-control.pl

https://www.it-control.pl/

Powrót na początek strony