Zwolnienia z podatku dla Inwestorów

Wyrazem otwartego podejścia władz miasta do zgłaszających się inwestorów, a także lokalnych przedsiębiorców chcących inwestować w Kielcach jest propozycja uchwał w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych budynków biurowych oraz produkcyjnych, które zostały przyjęte przez Radę Miasta Kielce z początkiem 2021r.

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na inwestycję początkową w zakresie nowo wybudowanych budynków biurowych była odpowiedzią na widoczny w całej Polsce trend i oczekiwania inwestorów.

Uchwała umożliwia przedsiębiorcom realizującym inwestycje początkowe uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat dla nowo wybudowanych budynków o powierzchni użytkowej co najmniej 4000 m2, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w których co najmniej 80 % powierzchni użytkowej stanowić będzie powierzchnia biurowa o wysokim standardzie.

To niezwykle ważny krok dla wciąż rozwijającego się miasta, takiego jak Kielce, gdzie potężna kartą przetargową jest także kapitał ludzki oraz konkurencyjne ceny wynajmu lokali.

⇒ Uchwała Rady Miasta nr XL/778/2021 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków, których część powierzchni stanowi powierzchnia biurowa o wysokim standardzie http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2021/765/oryginal/akt.pdf     

 

Kolejnym ważnym dokumentem jest uchwała w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej.

Uchwała wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej, stanowiącej inwestycję początkową położoną na terenie Gminy Kielce. Uchwała umożliwia przedsiębiorcom realizującym inwestycje początkowe uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat.

Przyjęta na lutowej sesji uchwała jest kontynuacją obranej przez Miasto Kielce polityki podatkowej, mającej na celu zachęcanie firm funkcjonujących już na kieleckim rynku do dokonywania tutaj reinwestycji, a także przyciąganie inwestorów działających na terenie kraju i za granicą do lokalizowania swoich oddziałów w Kielcach.

⇒ Uchwała Rady Miasta nr XL/777/2021 z dnia 11 lutego 2021 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2021/764/akt.pdf

 

Polska Strefa Inwestycji czyli ulgi na poziomie krajowym

Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu przedsiębiorca może uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Można z niego skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług.

Ulgę podatkową można otrzymać na terenie całej Polski. Planowana inwestycja może być zlokalizowana na prywatnych lub publicznych terenach inwestycyjnych.  Na portalu biznes.gov.pl udostępniona jest interaktywna mapa, na której opisane są warunki inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji dla każdego powiatu w Polsce.

Dla Kielc i województwa mapa znajduje się pod adresem https://www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje/mapa-polskiej-strefy-inwestycji?woj=%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie&pow=m.kielce

Dochód zwolniony z podatku

Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub zwolnienia z podatku dochodowego PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną.

Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent od:

  • kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych), lub
  • 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników

Wysokość procentowa pomocy publicznej (czyli intensywność pomocy) zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji. Od 2022 roku mały przedsiębiorca będzie mógł odzyskać inwestując w Kielcach nawet 70% poniesionych kosztów, średni 60% kosztów kwalifikowanych, a duża firma - 50%.

Informacja o poziomie pomocy publicznej – https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

 

Informacje o tym, gdzie i na jakich warunkach można zgłosić wniosek o ulgę w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz wszelkie szczegółowe informacje na temat inwestowania na nowych zasadach dostępne są na rządowej stronie Biznes.gov.pl pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/polska-strefa-inwestycji

Dane adresowe


Urząd Miasta Kielce

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora

ul. Strycharska 6, p. 4, 14

25-659 Kielce

tel. +48 41 36 76 571, 41 36 76 557

e-mail: coi@um.kielce.pl

Facebook: Inwestuj w Kielcach

Facebook: #Kielcedlaprzedsiębiorców

Powrót na początek strony