Program: Edukacja Przedsiębiorczości

Pierwszą z inicjatyw przewidzianych do realizacji w ramach Programu: Edukacja Przedsiębiorczości był projekt „Program: Edukacja Przedsiębiorczości” o wartości blisko 630 tysięcy złotych, który realizowaliśmy w 2018r. Działania projektowe obejmowały:

  • działalność Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa)
  • cykl zajęć z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi w wybranych branżach gospodarczych, prowadzonych metodą wywiadu z elementami sesji motywującej i aktywizującej uczniów
  • cykl warsztatów dla uczniów w celu wzmacniania w nich umiejętności uczenia się, kształtowania postaw przedsiębiorczych i społecznych
  • cykl warsztatów dla nauczycieli w celu poznania sposobów korelowania przedmiotów ogólnych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych oraz aktywnych metod nauczania.
  • wizyty studyjne, podczas których uczniowie i nauczyciele odwiedzili: Giełdę Papierów Wartościowych SA, Narodowy Bank Polski, Mennicę Polską SA i Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA w Warszawie.
  • symulację prowadzenia działalności gospodarczej w formie gry online, której rozgrywka opiera się na założeniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa. Celem gry jest promowanie, pobudzanie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych i społecznych u uczniów oraz zwiększenie u nich zainteresowania prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w przyszłości.
  • edukacyjną grę miejską w plenerze, której scenariusz opierał się na uproszczonej symulacji zakładania i rozpoczynania własnej działalności gospodarczej. Celem gry było promowanie, pobudzanie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych i społecznych u uczniów.

http://www.invest.kielce.pl/program-edukacja-przedsiebiorczosci-5

Powrót na początek strony