Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT

Właśnie zakończyliśmy trzeci projekt, na który udało nam się pozyskać ponad 1,7 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT” to projekt wielozadaniowy, który realizujemy z dwiema szkołami ponadpodstawowymi w Kielcach – Zespołem Szkół Elektrycznych oraz Zespołem Szkół Informatycznych. Działania projektowe obejmują: 

  • staże w 22 lokalnych firmach z branży IT mające na celu zwiększenie wymiaru praktyk zawodowych dla zawodu technik informatyk i technik programista, pogłębienie zdobytej wiedzy, kompetencji, zwiększenie szans na rynku pracy
  • specjalistyczny kurs programowania w językach najczęściej obecnych na kieleckim rynku dla uczniów i nauczycieli
  • doposażenie szkolnych pracowni informatycznych w nowoczesne sprzęty do nauki programowania, ale również adaptacja sali pochemicznej w nowoczesną pracownię programistyczną w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach
  • doskonalenie umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, co przekłada się na zwiększenie szans na rynku pracy poprzez dostosowanie kwalifikacji do potrzeb pracodawcy oraz zyskanie kluczowych na rynku pracy kompetencji miękkich oraz zapoznanie się z pracą w realnym środowisku IT
  • specjalistyczny kurs języka angielskiego IT
  • stworzenie szkolnych laboratoriów przedsiębiorczości zaopatrzonych w atrakcyjne narzędzia dydaktyczne: podręczniki coachingowe, programy multimedialne do rozwijania kompetencji kluczowych na rynku pracy, gry planszowe
  • doradztwo zawodowe i personalne – indywidualne oraz grupowe
  • spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami z branży IT z elementami sesji motywującej i aktywizującej uczniów

http://www.invest.kielce.pl/wysokiej-jakosci-kwalifikacje

 

 

 

 

Projekt pn. „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Powrót na początek strony