#Kielcedlaprzedsiębiorców

Dobre pomysły rodzą się z dialogu. Zauważył to już czternastowieczny kaznodzieja Jakub z Paradyża, mówiąc, że prawdziwa mądrość rodzi się w czasie dysputy, bo tylko wówczas może zabrzmieć jak dzwon uderzony przez serca.

Miasto Kielce podejmuje szeroki dialog, który ma połączyć środowiska biznesowe, akademickie, samorządowe oraz społeczne – NGOs, aktywistów miejskich i mieszkańców w celu budowania kooperacji wspierających zrównoważony rozwój Kielc. Służy temu projekt #Kielcedlaprzedsiębiorców. Głównymi założeniami inicjatywy powołanej przez Centrum Obsługi Inwestora działającym w Urzędzie Miasta są: szeroka współpraca, wszechstronny rozwój i promocja przedsiębiorczości. Projekt łączy ze sobą instytucje i organizacje działające na rzecz biznesu w Kielcach, m.in.: Kielecki Park Technologiczny, Miejski Urząd Pracy w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach (CK Technik).

W ramach inicjatywy podjęto szereg działań na rzecz biznesu w szerokiej kooperacji z różnymi instytucjami:

„Kobiecy Biznes"

To otwarty projekt, który bazuje na cyklicznych spotkaniach pań, w celu wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskania wsparcia, dostarczenia wiedzy oraz networkingu. Projekt powstał z myślą o promocji kobiecych biznesów z terenu Miasta Kielce oraz aktywizacji pań do rozwoju własnej firmy. Inicjatywę zainaugurowało spotkanie 5 marca 2021 r., które odbyło się pod hasłem „Kobiecy biznes w czasach COVID-19". W organizowanych cyklicznie spotkaniach biorą udział Panie, które prowadzą działalność gospodarczą lub chcą założyć własną firmę. Inicjatywa ma na celu integrację środowiska przedsiębiorczych kobiet z Miasta Kielce, zarówno tych, które osiągnęły już sukces w biznesie jak i tych, które rozpoczynają przygodę z własną firmą.

Debata i warsztaty o kompetencjach kluczowych w biznesie odbyły się z okazji Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet (18 listopada 2021 r.).  O roli i znaczeniu kompetencji kluczowych w biznesie opowiadały podczas debaty: Paulina Kulina - Agencja marketingowa Designum, Dorota Nawrotek - Obszar Rozwoju, Daria Malicka - Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK, Lidia Kowalska - Rodoexpert, które podzieliły się swoimi doświadczeniami biznesowymi. Debatę poprowadziła Magdalena Fudala - Freelancer Public Relations. W trakcie spotkania mowa była o aktywności kobiet, barierach i szansach jakie napotykają kobiety prowadzące swoje biznesy, znaczeniu mentoringu w kontekście samorozwoju oraz o przedsiębiorczości kobiet. W debacie uczestniczyli także prezydent Kielc Bogdan Wenta i jego zastępca Bożena Szczypiór. Studentki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wzięły udział w warsztatach na temat budowania własnej marki, kluczowych kompetencji w biznesie i o tym jak pasje zamienić w biznes.

Partnerstwa w kobiecych biznesach to warsztat, który odbył się 8 marca 2022 r. w Galerii Winda w Kieleckim Centrum Kultury. W obecnych realiach wojny w Ukrainie wspieranie się, motywacja do nawiązywania partnerskiej współpracy oraz poczucie odpowiedzialności za wspólne działanie nabierają szczególnego znaczenia. Jednym z założeń spotkania było zwiększenie motywacji do nawiązania współpracy kieleckich firm, gdyż partnerstwo jest uznawane za jedno z narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu. Pod koniec lutego 2022 r. Miasto Kielce zostało pierwszym partnerem samorządowym „Kampanii 17 Celów”, inicjatywy mobilizującej polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Tegoroczne hasło działań Kampanii to Partnerstwa Przyszłości. Mając na uwadze wyzwania gospodarcze, społeczne i środowiskowe upatrujemy ogromną szansę w podejmowaniu partnerstw, które wpływają pozytywnie na wykreowanie wspólnej płaszczyzny działań, otwierającej nowe ścieżki rozwoju dla biznesu, ale i możliwość pomocy innym. Warsztaty poprowadziła Dorota Nawrotek - trenerka kompetencji menedżerskich, akredytowana coach Izby Coachingu i wykładowca akademicki.

Świadoma. Aktywna. Niezależna. Power speech kobiet biznesu to kolejna inicjatywa na rzecz promocji przedsiębiorczości i rozwoju zawodowego kobiet organizowana z okazji Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet (17 listopada 2022 r.). Podczas spotkania głos zabrały przedsiębiorcze panie z Kielc - właścicielki ciekawych firm, które opowiedziały o swoich ścieżkach kariery: Katarzyna Hodurek – Kiek (marka Feel the City), Dorota Ciołak (trener biznesu i certyfikowany coach) oraz Aneta Fąfara od wielu lat związana z branżą turystyczną i hotelarską, której jest oddana z całego serca. Po części wystąpień odbyły się warsztaty pn. Koło kompetencji – warsztat merytoryczny, prowadzone dla studentek przez Dorotę Ciołak, trenera biznesu z wieloletnim doświadczeniem w zakresie  rozwoju pracowniczego jak i szeroko rozumianego rynku pracy a także rozwoju osobistego – grupowego i indywidualnego. Wydarzenie organizowane w partnerstwie z Akademickim Biurem Karier UJK.

Więcej na www.facebook.com/kielcedlaprzedsiebiorcow/

„Kieleccy Rzemieślnicy” projekt promujący przedsiębiorczość!

Projekt „KIELECCY RZEMIEŚLNICY” ma na celu promowanie małych zakładów rzemieślniczych na lokalnym rynku. Jeszcze do niedawna zawody rzemieślnicze cieszyły się dużą popularnością. Kryzys, który pociągnęła za sobą epidemia koronawirusa, uderzył szczególnie mocno w małych przedsiębiorców. Niektóre pracownie zostały zamknięte, inne stanęły na skraju bankructwa. Część z zakładów przenosi się do Internetu, pojawia w przestrzeni wirtualnej, a przez to w świadomości mieszkańców. Takie rozwiązanie nie jest możliwe dla wszystkich. Dlatego Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora, Instytut Dizajnu w Kielcach i Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach zdecydowały się połączyć siły w kampanii promocyjnej „Kieleccy Rzemieślnicy”, realizowanej w ramach inicjatywy #Kielcedlaprzedsiębiorców.

Celem projektu jest promocja usług zakładów rzemieślniczych z terenu Miasta Kielce w lokalnych mediach, Internecie, broszurach i na billboardach oraz stworzenie i popularyzacja interaktywnej mapy kieleckich zakładów rzemieślniczych dostępnej tutaj.

Najnowsza, III edycja „Rzemieślniczego Bazaru”, która odbyła się 9 września 2023 r. na Placu Artystów i ulicy Sienkiewicza, przyciągnęła tłumy kielczan. Założeniem tego wydarzenia jest promocja rozwoju rzemiosła i przedsiębiorczości w Kielcach. Rzemieślnicy to jedna z grup, która tworzy lokalną tożsamość miasta, buduje klimat i uczy zawodu.

W tym roku Bazar Rzemieślniczy został połączony z organizacją ogólnopolskiej konferencji branży kominiarskiej, a kieleckimi ulicami przemaszerowała unikalna parada kominiarzy z całej Polski. Na Placu Artystów stanęła scena oraz stoiska Urzędu Miasta oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Muzeum Historii Kielc oraz Instytutu Dizajnu. Warsztaty "Zaprojektuj swoją zabawkę" zorganizowały dla dzieci miejskie instytucje. Po południu najmłodsi uczestnicy Bazaru mieli okazję wiercić, piłować i wbijać gwoździe w drewno podczas warsztatów "Dzikie Dzieci" poprowadzonych przez kielecką projektantkę i rzeźbiarkę Annę Berę.

Więcej na www.facebook.com

Działania mają również  charakter międzynarodowy. Urząd pozostaje w dialogu nie tylko na gruncie lokalnym, biorąc udział w pracach nad programami i strategiami dla Miasta Kielce. Od 2017 r. Miejski Urząd Pracy aktywnie działał w partnerstwie Jobs and Skills In The Locacal Economy Agendy Miejskiej Unii Europejskiej, w którym Kielce reprezentowały interesy polskich miast. Dzięki współpracy z Porto, Rotterdamem i przedstawicielami rządu Grecji powstała pionierska koncepcja Talent Office, czyli usług miejskich koordynujących obsługę rynku pracy.

W Kielcach w ramach projektu pilotażowego finansowanego z rezerw Funduszu Pracy w kwocie blisko miliona złotych zostało utworzone Centrum Wspierania Kariery mieszczące się w Kieleckim parku Technologicznym. To pierwszy taki Talent Office w Polsce i drugi w Europie (po Porto). Z doradczego wsparcia korzystają zarówno osoby bezrobotne, jak i przedsiębiorcy. Koncepcja Talent Office stanowi istotny element profesjonalnej gospodarki talentami na terenach zurbanizowanych, polegającej na świadczeniu usługi całożyciowego poradnictwa zawodowego, udostępnianiu wiarygodnych informacji na temat rynku pracy, w tym poszukiwanych kompetencji, oraz łączeniu najważniejszych grup interesariuszy: kandydatów, pracodawców, sektora edukacji i instytucji obsługi rynku pracy.

Powrót na początek strony