#Kielcedlaprzedsiębiorców

Dobre pomysły rodzą się z dialogu. Zauważył to już czternastowieczny kaznodzieja Jakub z Paradyża, mówiąc, że prawdziwa mądrość rodzi się w czasie dysputy, bo tylko wówczas może zabrzmieć jak dzwon uderzony przez serca.

Miasto Kielce podejmuje szeroki dialog, który ma połączyć środowiska biznesowe, akademickie, samorządowe oraz społeczne – NGOs, aktywistów miejskich i mieszkańców w celu budowania kooperacji wspierających zrównoważony rozwój Kielc. Służy temu projekt #Kielcedlaprzedsiębiorców. Głównymi założeniami inicjatywy powołanej przez Centrum Obsługi Inwestora działającym w Urzędzie Miasta są: szeroka współpraca, wszechstronny rozwój i promocja przedsiębiorczości. Projekt łączy ze sobą instytucje i organizacje działające na rzecz biznesu w Kielcach, m.in.: Kielecki Park Technologiczny, Miejski Urząd Pracy w Kielcach, Kielecka Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach.

W ramach inicjatywy podjęto szereg działań na rzecz biznesu w szerokiej kooperacji z różnymi instytucjami:

„Kobiecy Biznes"

To otwarty projekt, który bazuje na cyklicznych spotkaniach pań, w celu wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskania wsparcia, dostarczenia wiedzy oraz networkingu. Projekt powstał z myślą o promocji kobiecych biznesów z terenu Miasta Kielce oraz aktywizacji pań do rozwoju własnej firmy. W ramach inicjatywy 5 marca 2021 r. odbyło się spotkanie pod hasłem „Kobiecy biznes w czasach COVID-19" dedykowane paniom, które prowadzą działalność gospodarczą lub chcą założyć własną firmę. Inicjatywa ma na celu integrację środowiska przedsiębiorczych kobiet z Miasta Kielce, zarówno tych, które osiągnęły już sukces w biznesie jak i tych, które rozpoczynają przygodę z własną firmą.

Debata i warsztaty o kompetencjach kluczowych w biznesie odbyły się z okazji Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet (18 listopada 2021 r.).  O roli i znaczeniu kompetencji kluczowych w biznesie opowiadały podczas debaty: Paulina Kulina - Agencja marketingowa Designum, Dorota Nawrotek - Obszar Rozwoju, Daria Malicka - Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK, Lidia Kowalska - Rodoexpert, które podzieliły się swoimi doświadczeniami biznesowymi. Debatę poprowadziła Magdalena Fudala - Freelancer Public Relations. W trakcie spotkania mowa była o aktywności kobiet, barierach i szansach jakie napotykają kobiety prowadzące swoje biznesy, znaczeniu mentoringu w kontekście samorozwoju oraz o przedsiębiorczości kobiet. W debacie uczestniczyli także prezydent Kielc Bogdan Wenta i jego zastępca Bożena Szczypiór. Studentki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wzięły udział w warsztatach na temat budowania własnej marki, kluczowych kompetencji w biznesie i o tym jak pasje zamienić w biznes.

Partnerstwa w kobiecych biznesach to warsztat, który odbył się 8 marca 2022 r. w Galerii Winda w Kieleckim Centrum Kultury. W obecnych realiach wojny w Ukrainie wspieranie się, motywacja do nawiązywania partnerskiej współpracy oraz poczucie odpowiedzialności za wspólne działanie nabierają szczególnego znaczenia. Jednym z założeń spotkania było zwiększenie motywacji do nawiązania współpracy kieleckich firm, gdyż partnerstwo jest uznawane za jedno z narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu. Pod koniec lutego 2022 r. Miasto Kielce zostało pierwszym partnerem samorządowym „Kampanii 17 Celów”, inicjatywy mobilizującej polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Tegoroczne hasło działań Kampanii to Partnerstwa Przyszłości. Mając na uwadze wyzwania gospodarcze, społeczne i środowiskowe upatrujemy ogromną szansę w podejmowaniu partnerstw, które wpływają pozytywnie na wykreowanie wspólnej płaszczyzny działań, otwierającej nowe ścieżki rozwoju dla biznesu, ale i możliwość pomocy innym. Warsztaty poprowadziła Dorota Nawrotek - trenerka kompetencji menedżerskich, akredytowana coach Izby Coachingu i wykładowca akademicki.

Więcej na www.facebook.com/kielcedlaprzedsiebiorcow/

„Kieleccy Rzemieślnicy” projekt promujący przedsiębiorczość!

Projekt „KIELECCY RZEMIEŚLNICY” ma na celu promowanie małych zakładów rzemieślniczych na lokalnym rynku. Jeszcze do niedawna zawody rzemieślnicze cieszyły się dużą popularnością. Kryzys, który pociągnęła za sobą epidemia koronawirusa, uderzył szczególnie mocno w małych przedsiębiorców. Niektóre pracownie zostały zamknięte, inne stanęły na skraju bankructwa. Część z zakładów przenosi się do Internetu, pojawia w przestrzeni wirtualnej, a przez to w świadomości mieszkańców. Takie rozwiązanie nie jest możliwe dla wszystkich. Dlatego Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora, Instytut Dizajnu w Kielcach i Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach zdecydowały się połączyć siły w kampanii promocyjnej „Kieleccy Rzemieślnicy”, realizowanej w ramach inicjatywy #Kielcedlaprzedsiębiorców.

Celem projektu jest promocja usług zakładów rzemieślniczych z terenu Miasta Kielce w lokalnych mediach, Internecie, broszurach i na billboardach oraz stworzenie i popularyzacja interaktywnej mapy kieleckich zakładów rzemieślniczych dostępnej tutaj.

Więcej na www.facebook.com

„Działaj lojalnie – kupuj lokalnie”

#MiastazPrzedsiębiorcami

Miasto Kielce przyłączyło się do ogólnopolskiej kampanii Miasta z Przedsiębiorcami. Akcję informacyjną w dniu 21 czerwca z okazji Dnia Przedsiębiorcy, rozpoczął Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych wspólnie z blisko 100 samorządami.

Nasze miasto przystąpiło bardzo aktywnie do kampanii promocyjnej chcąc zwrócić uwagę mieszkańców na to, jak ważną rolę w naszej społeczności odgrywają przedsiębiorcy. Akcja informacyjna realizowana była w ramach inicjatywy #Kielcedlaprzedsiębiorców, na profilu FB od dnia 21 do 25 czerwca 2021 r. Codziennie publikowane były informacje dotyczące kampanii oraz danych statystycznych odnoszących się do roli przedsiębiorców w Kielcach. Do udziału zostały zaproszone kieleckie instytucje kultury, jednostki budżetowe – Miejski Urząd Pracy, Kielecki Park Technologiczny, Zarząd Transportu Miejskiego, szkoły, jak również lokalni przedsiębiorcy, którzy współtworzyli spot promujący wspomnianą akcję.

Mamy nadzieję, że ta najnowsza inicjatywa Kielc i Związku Miast Polskich, wzbogaci wspólną ogólnopolską bazę dobrepraktyki.pl, a jednocześnie będzie punktem wyjścia i doskonałym wkładem merytorycznym dla Sieci Wymiany Doświadczeń, które ruszą już wkrótce. Link do formularza zgłoszenia dobrych praktyk: https://tiny.pl/9q662  

Więcej na https://www.facebook.com/kielcedlaprzedsiebiorcow/posts/278617663977840

Działania mają również  charakter międzynarodowy. Urząd pozostaje w dialogu nie tylko na gruncie lokalnym, biorąc udział w pracach nad programami i strategiami dla Miasta Kielce. Od 2017 r. Miejski Urząd Pracy aktywnie działał w partnerstwie Jobs and Skills In The Locacal Economy Agendy Miejskiej Unii Europejskiej, w którym Kielce reprezentowały interesy polskich miast. Dzięki współpracy z Porto, Rotterdamem i przedstawicielami rządu Grecji powstała pionierska koncepcja Talent Office, czyli usług miejskich koordynujących obsługę rynku pracy.

W Kielcach w ramach projektu pilotażowego finansowanego z rezerw Funduszu Pracy w kwocie blisko miliona złotych powstanie Centrum Wspierania Kariery. Będzie to pierwszy taki Talent Office w Polsce i drugi w Europie (po Porto). Z doradczego wsparcia skorzystają w pierwszej kolejności osoby bezrobotne i przedsiębiorcy. Koncepcja Talent Office stanowi istotny element profesjonalnej gospodarki talentami na terenach zurbanizowanych, polegającej na świadczeniu usługi całożyciowego poradnictwa zawodowego, udostępnianiu wiarygodnych informacji na temat rynku pracy, w tym poszukiwanych kompetencji, oraz łączeniu najważniejszych grup interesariuszy: kandydatów, pracodawców, sektora edukacji i instytucji obsługi rynku pracy.

Powrót na początek strony