Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego

Wniosek

O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243)

Wniosek
Podaj datę w formacie RRRR-MM-DD
Opisz krótko swoją sprawę


Powrót na początek strony