Jednostki organizacyjne


Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Urzędnicza 16

27-729 Kielce

tel. 41 36-76-728

http://www.mzppp.kielce.eu


Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Kozia 10a

25-514 Kielce

tel. 41 36-76-650

www.mdkkielce.pl


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

ul. Dobromyśl 44

25-820 Kielce

tel. 41 34-53-625

www.mow-kielce.pl


Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy

ul. Prosta 57

25-385 Kielce

tel. 41-361-10-28

msos.kielce.eu


Samorządowy Ośrodek Doradztwa Medycznego i Doskonalenia Nauczycieli

ul. J. Piłsudskiego 42

25-431 Kielce

tel. 41 36-76-726

www.sodmidn.kielce.eu


Świetlica Wspierająco-Integrująca "PLUS"

ul. S. Żeromskiego 36

25-370 Kielce

tel. 41 36-76-549

www.swiplus.kielce.eu

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Referat Edukacji

ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 626

sekretariat.eoz@um.kielce.pl

Powrót na początek strony