Szkoły ponadpodstawowe


I Liceum Ogólnokształcące  im. Stefana Żeromskiego

ul. Ściegiennego 15

tel. 41 36-76-157

www.zeromski.kielce.eu


II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego

ul. Śniadeckich 9

tel. 41 36-76-159

www.sniadek.pl


III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Jagiellońska 4

tel. 41 36-76-161

www.3lo.kielce.pl


IV Liceum Ogólnokształcące

ul. Radiowa 1

tel. 41 36-76-505

http://4lo.kielce.eu


V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego

ul. Marszałkowska 96

tel. 41 36-76-163

www.5lo.kielce.eu


VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

ul. Gagarina 5

tel. 41 36-76-165; 41 36-76-744

www.slowacki.kielce.eu


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach

ul. Łódzka 200

tel. 41 36-76-872

www.ckz.kielce.eu


Zespół Szkół nr 2

 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6
 • X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego
 • Technikum nr 11

ul. Jagiellońska 90

tel. 41 36-76-183

www.zs2-kielce.pl


Zespół Szkół nr 3

 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego
 • Technikum nr 8
 • Szkoła Policealna nr 2

Al. Legionów 4

tel. 41 36-76-185

http://zsnr3.kielce.eu


Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

 • Technikum nr 6
 • Szkoła Policealna nr 3

ul. Kopernika 8

tel. 41 36-76-797

www.kopernik.kielce.eu


Zespół Szkół Ekonomicznych 

 • Technikum nr 5
 • Szkoła Policealna nr 8
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 10

ul. Langiewicza 18

tel. 41 36-76-175

www.zse.kielce.eu


Zespół Szkół Elektrycznych

 • Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego
 • Szkoła Policealna nr 6

ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8

tel. 41 36-80-570

www.zse-kielce.edu.pl


Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka

 • Technikum nr 7
 • Szkoła Policealna nr 4
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi

ul. Warszawska 96

tel.41 36-76-790

www.zsi.kielce.pl


Zespół Szkół Mechanicznych

 • Technikum nr 2 im. gen. Władysława Sikorskiego
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 7
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Stanisława Staszica
 • Branżowa Szkoła II stopnia nr 1

ul. Jagiellońska 32 oraz ul. Jagiellońska 28

tel. 41 36-76-173

http://zsm.kielce.eu


Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny "Inki"

 • Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny "Inki"
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 im. Danuty Siedzikówny "Inki"
 • Branżowa Szkoła II stopnia nr 3
 • Szkoła Policealna nr 5

ul. Zagórska 14

tel. 41 36-76-171

www.zsps.kielce.eu


Zespół Szkół Zawodowych nr 1

 • Technikum nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
 • Branżowa Szkoła II stopnia nr 2
 • Szkoła Policealna nr 1

ul. Zgoda 31

tel. 41 36-76-181

www.zsz1.kielce.pl

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Referat Edukacji

ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 626

sekretariat.eoz@um.kielce.pl

Powrót na początek strony