Szkoły specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

  • Przedszkole Specjalne
  • Szkoła Podstawowa nr 36 Specjalna
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2

ul. Kryształowa 6

tel. 41 36-76-282

sosw2.kielce.eu


Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych

ul. Szkolna 29

tel. 41 36-76-286

www.sp38.kielce.eu


Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych

  • Szkoła Podstawowa nr 37 Specjalna
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 Specjalna
  • Technikum nr 9 Specjalne
  • Bursa nr 2

ul. Jagiellońska 30

tel. 41 36-76-278

www.zpsw.kielce.eu


Zespół Szkół nr 1 Specjalnych

  • Szkoła Podstawowa nr 14 im. Karola Wojtyły - Papieża Polaka
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3

ul. Szkolna 29

tel. 41 36-62-597

zssnr1.kielce.eu

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Referat Edukacji

ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 626

sekretariat.eoz@um.kielce.pl

Powrót na początek strony