Jakość powietrza w Kielcach

System do monitorowania jakości powietrza na terenie miasta Kielce powstał w ramach projektu „Kielce bez smogu” Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego z 2020 r.

System składa się z 32 urządzeń do pomiaru jakości powietrza, monitorujących poziom stężeń pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 i PM10, temperaturę, wilgotność i ciśnienie. W tym 30 urządzeń zamontowanych zostało w różnych częściach miasta na elewacjach budynków szkół i przedszkoli oraz na budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej. Natomiast na Skwerze Szarych Szeregów, w rejonie ul. Spacerowej, zamontowany został słupek stanowiący urządzenie pomiarowe przeznaczone do sygnalizowania jakości powietrza za pomocą światła tj. barwy zgodnej z Polskim Indeksem Jakości Powietrza.

Dane pochodzące z odczytów pomiarów jakości powietrza, z sensorów wchodzących w skład systemu, są przetwarzane oraz udostępniane poprzez widget prezentujący wyniki na stronie internetowej.

System ma charakter informacyjno-edukacyjny. Bieżący dostęp do danych pomiarowych stanowi informację o aktualnym stanie powietrza na terenie miasta Kielce, natomiast analiza danych z poszczególnych punktów pomiarowych pozwoli na lokalizowanie źródeł zanieczyszczeń powietrza, stanowiąc istotne dane pomocne w walce o czyste powietrze w mieście.

Indeks jakości powietrza

Jeżeli chcesz sprawdzić INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA, za pomocą którego przekazywane są codziennie informacje dotyczące zanieczyszczeń atmosfery należy wejść w link:

https://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/

Od 1 stycznia 2019 r. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy  ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski.


Prognozy krótkoterminowe mają na celu przewidywanie warunków smogowych z 72-godzinnym wyprzedzeniem.


Wyniki codziennych prognoz dla zanieczyszczeń określonych w krajowych przepisach są przekazywane codziennie do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i publikowane na portalu powietrze.gios.gov.pl:

  • od kwietnia do września: PM10, NO2, O3
  • od października do marca: PM10, NO2, SO2

Dodatkowo IOŚ-PIB ocenia ogólny poziom narażenia na warunki szkodliwe zgodnie z Indeksem Jakości Powietrza GIOŚ.

 

Aplikacja mobilna „Jakość powietrza w Polsce”

 

Aplikacja mobilna „Jakość powietrza w Polsce” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska to szybki i łatwy dostęp do informacji dotyczących stanu jakości powietrza w Polsce. Pozwala na dodanie wybranych stacji do ulubionych i śledzenie zmian zachodzących w powietrzu w naszej okolicy. Włączenie lokalizacji smartfona pozwoli na automatyczne wyszukanie i zaprezentowanie danych z najbliższej stacji pomiarowej.

Przejdź do strony aplikacji

Powrót na początek strony