Klimat

„KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE BŁĘKITNO-ZIELONEJ INFRASTRUKTURY MIASTA KIELCE”, powstał w oparciu o wytyczne do „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030 (jako zał. do Uchwały nr XX/351/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 17 października 2019 r)”.

Jego zadaniem jest popularyzowanie wiedzy na temat możliwości walki ze zmianami klimatu przy pomocy właściwie kształtowanej błękitno-zielonej infrastruktury.

W/w katalog informacyjny jest adresowany do decydentów, inwestorów oraz mieszkańców miasta Kielce, którzy czują się odpowiedzialni za przyszłość miasta. Przeznaczony jest dla osób, które chcą stosować projekty inspirowane przyrodniczymi usługami ekosystemowymi jako znaczące uzupełnienie tradycyjnej (szarej) infrastruktury w swoim otoczeniu i budowaniu wizerunku miasta Kielce przyjaznego dla wszystkich żywych istot.

W/w przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 30% oraz Urzędu Miasta Kielce - 70%.

W załączeniu katalog informacyjny w wersji pdf

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. plan_adaptacji_do_zmian_klimatu.pdf PDF 28.96 MB
2. umk blekitno-zielona infrastruktura.pdf PDF 106.42 MB
Powrót na początek strony