Symbole Miasta

Herb Kielc

Kielce-Herb.PNG

Herb Miasta Kielce przedstawia na tarczy hiszpańskiej, w czerwonym polu obwiedzionym czarną linią konturową, godło w postaci złotych (żółtych) majuskuł CK oraz umieszczoną nad nimi złotą (żółtą) koroną o pięciu widocznych kwiatonach w kształcie trójliści obwiedzione czarną linią konturową.

Herb Kielc, występujący pierwotnie na pieczęci, został ofiarowany miastu przez kardynała Fryderyka Jagiellończyka. Daty nadania Kielcom herbu nie można zbyt dokładnie określić, ale najbardziej prawdopodobny jest okres 1494-1503. Jest też bardzo możliwe, że nastąpił wówczas tylko akt potwierdzenia dotychczas istniejącego herbu, czego dowodem miał być stempel ofiarowany przez kardynała.

W zbiorach Działu Historii Muzeum Narodowego w Kielcach znajduje się mosiężny tłok pieczęci samorządowej, wykonany na przełomie XVII i XVIII wieku. Poprzednikiem tego stempla był prawdopodobnie tłok pieczętny z XVI wieku, przedstawiony w pracy W. Wittyga. Pieczęć w otoku posiada skrótowy napis: „MVNVS.R.M.I.D.FRIDERICI CARDINALIS D.G.E.C”, [„MUNUS R/EVERENDISSIMI/ M/AGNIFICI/ /ac/ I/LLUSTRISSIMI/ D/OMINI/ FRIDERICI CARDINALIS D/EI/ G/RATIAE/ E/PISCOPI/ C/RACOVIENSIS/”], co można przetłumaczyć: „Dar Najprzewielebniejszego, Jaśnie Wielmożnego Pana Kardynała Fryderyka z Bożej Łaski Biskupa Krakowskiego”. Natomiast w centralnej części pieczęci znajduje się herb miasta. Tworzy go renesansowa tarcza z czerwonym tłem, a na niej złota korona i takież litery CK. Korona była symbolem władzy, zaś litery CK to łaciński skrót od słów Civitas Kielcensis, czyli mieszkańcy, obywatele Kielc lub Civitas Kielce czyli Miasto Kielce. Tarcza ozdobiona jest ornamentem roślinnym. Korona składa się z obręczy i zakończeń z pięciu fleuronów (kwiatonów).

 

Kielce-Herb-1829-Pamietnik-Sandomierski.JPG

Kielce-Herb-1829-Pamietnik-Sandomierski.JPG

Losy herbu miejskiego Kielc były podporządkowane historii stolicy Gór Świętokrzyskich. Herb zabroniony był w okresie zaborów. Po odtworzeniu w 1867 roku guberni kieleckiej, obowiązywał herb opracowany w petersburskiej Heroldii zatwierdzony przez cara w 1869 roku - na tarczy heraldycznej (francuskiej) umieszczono wielki, złocisty piec na lazurowym polu, po bokach którego znajdowały się dwie kule złote. Całość wieńczyła carska korona, a oplatał ją wieniec z liści dębu i wawrzynu - symbol chwały i zwycięstwa. Herb ten obowiązywał do 1915 roku, kiedy to powrócił - wraz z odzyskiwaniem niepodległości - herb nadany Kielcom przez Fryderyka Jagiellończyka.

Gubernia-kielecka-Herb.JPG

 

W latach dwudziestolecia międzywojennego istniały próby wzbogacenia godła Kielc symboliką legionową i regionalną (odznaka I Brygady i jeleń świętokrzyski), czym zajęła się „Komisja dla ustalenia herbu” w Radzie Artystyczno-Konserwatorskiej m. Kielc.

Ostatecznie w 1937 r. prof. Władysław Konopczyński na zlecenie Rady Miejskiej w Kielcach wykonał ekspertyzę ustalającą historyczny wzór herbu miejskiego. Minister Spraw Wewnętrznych zatwierdził herb Kielc przedstawiający na tarczy renesansowej koronę złotą w polu czerwonym, pod tą głoski złote C.K. Herb Kielc pozostał do dnia dzisiejszego w swoim niezmienionym, historycznym kształcie.

Herb w obecnej formie został przyjęty uchwałą Rady Miasta Kielce nr VII/76/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia symboli Miasta Kielce oraz insygniów Miasta Kielce i Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. W celu budowania spójnego wizerunku Miasta Kielce poprzez spójną identyfikację wizualną wprowadzona została Zarządzeniem nr 473/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 grudnia 2020 r. „Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Kielce”.

Źródła:
Jan Główka, Muzeum Historii Kielc
Zenon Guldon, Adam Massalski, Historia Kielc
Wikipedia

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Herb Kielc ze słowem Kielce w kolorze czarnym w wersji poziomej (podstawowej) PNG 85.66 KB
2. Herb Kielc ze słowem Kielce w kolorze białym w wersji poziomej (podstawowej) PNG 84.28 KB
3. Herb Kielc ze słowem Kielce w kolorze czarnym w wersji pionowej PNG 69.36 KB
4. Herb Kielc ze słowem Kielce w kolorze białym w wersji pionowej PNG 68.71 KB
5. Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Kielce PDF 11.08 MB

Hejnał

Gubernia-kielecka-Herb.JPG

Miasto Kielce ma swój hejnał od 1996 roku. W 1996 roku Zarząd Miasta Kielce zorganizował konkurs adresowany do środowiska muzyków kieleckich. Celem było uzyskanie muzycznego symbolu - hejnału wykonywanego lub odtwarzanego podczas uroczystych świąt miejskich. Zwycięzcą konkursu na "Hejnał Miasta Kielce" został Karol Anbild - wybitny muzyk, długoletni dyrygent Filharmonii Kieleckiej.

Premiera hejnału odbyła się 14 września 1996 roku w Kieleckim Centrum Kultury podczas uroczystego koncertu inaugurującego obchodzone po raz pierwszy Święto Kielc. Od tamtej chwili hejnał odgrywany jest co roku z okazji wielkich miejskich uroczystości, jak kolejne jubileusze Święta Kielc, wręczenie Nagród oraz Nadziei Kielc. Usłyszeć go można także codziennie z ratuszowego zegara w samo południe.

Skomponowany utwór posiada piękne, oryginalne brzmienie na cztery głosy (dwie trąbki i dwa puzony) z naturalnym zabarwieniem motywu ludowego ("Da, moja Łysico"). Artystyczny wyraz hejnału nawiązuje do historii naszego urokliwego regionu świętokrzyskiego z charakterystycznym wątkiem tajemniczości Puszczy Jodłowej.

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Hejnał Kielc - plik .mp3 MP3 515.23 KB
2. Hejnał Kielc - plik .au AU 257.17 KB
3. Hejnał Kielc - nuty JPG 89.92 KB
Powrót na początek strony