Nagrodzeni przez Miasto

Nagrody Kielc przyznawane przez Miasto Kielce od 1995 roku to prestiżowe wyróżnienie.

Jego celem jest uhonorowanie osób, które swoją postawą, pracą i działalnością przyczyniły się do promocji i rozwoju Kielc. Nagrody Miasta przyznaje Prezydent Kielc w porozumieniu z Konwentem Rady Miasta - zarówno osobom indywidualnym, jak i grupom.

Każdego roku wręczanych jest maksimum 10 wyróżnień, finansowanych z budżetu miasta. Może być także przyznana Nagroda Specjalna.

Podczas uroczystego koncertu w Kieleckim Centrum Kultury laureaci otrzymują statuetki, dyplomy, złote spinki oraz nagrody pieniężne. 


Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać przewodniczący Rady Miasta, komisje RM, kluby radnych, prezydent miasta, organizacje gospodarcze, społeczne, zawodowe, związkowe, stowarzyszenia i związki twórcze, wyznaniowe oraz dyrektorzy i prezesi jednostek gospodarczych. Wśród laureatów wszystkich edycji Nagrody Miasta są znakomici menedżerowie i biznesmeni, naukowcy, wybitni artyści, literaci oraz społecznicy.

Wnioski ze zgłoszeniami kandydatów przyjmowane są w sekretariacie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce do 15 stycznia każdego roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 608.


 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Referat Kultury

Strycharska 6
25-659 Kielce

Kierownik Referatu:

Małgorzata Juszczyk

telefon: 41 36 76 626

malgorzata.juszczyk@um.kielce.pl

Powrót na początek strony