Realizacja zadań w ramach programu Maluch+ 2022-2029

loga-maluch-plus-00.jpg

Informacje dotyczące realizacji zadania w ramach
Programu „Maluch+” 2022-2029

Budowa żłobka samorządowego „Ślichowice II

W dniu 24 sierpnia 2023r. w ramach realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +2022-2029” Miasto Kielce podpisało umowę Nr 3/T/M 2023 na realizację zadania pn. „Budowa żłobka samorządowego „Ślichowice II” na 100 miejsc.

 

Budowa żłobka planowana jest na działce 420/33 (obręb 0009) przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji -  styczeń 2024

Planowany termin wpisu do rejestru żłobków – czerwiec 2026

 

Wartość całkowita projektu: 4.411.026 zł

Dofinansowanie: 4.070.050,10 zł

w tym:

- środki z KPO – 3 586 200,00 zł

- środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT – 483 850,10 zł

Wkład własny: 340.975,90 zł

 

loga-maluch-plus-02.jpg

 

Powrót na początek strony