Informacja o planowanych działaniach

W związku z realizacją „Zielonej rewitalizacji zabytkowego Śródmieścia Kielc” przy ul. Bodzentyńskiej zostanie usunięte 1 drzewo tj. klon jesionolistny ze względu na zły stan zdrowotny - rozkład w strefie korzeniowej i odziomkowej oraz pochylenie drzewa (zlokalizowane przed ogrodzeniem z parafią Św. Wojciecha). Urząd Miasta Kielce uzyskał wymaganą decyzję administracyjną od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 152/2023 z dn. 09-08-2023r .

W ramach planowanego przy ul. Bodzentyńskiej i Pl. Św. Wojciecha nowego zagospodarowania terenu posadzonych będzie: 11 szt. drzew, kilkaset szt. krzewów, ok. 3 tysięcy szt. bylin i traw ozdobnych, a także pnącza przy projektowanej pergoli.

Powrót na początek strony