Informacja o planowanych działaniach przy ulicy Bodzentyńskiej

W związku z realizacją „Zielonej rewitalizacji zabytkowego Śródmieścia Kielc” przy ul. Bodzentyńskiej ze względu na zły stan zdrowotny i kolizję z planowanym zagospodarowaniem zostanie usunięte 1 drzewo - świerk pospolity o obwodzie 54 cm (zlokalizowane przy pozostałym starym ogrodzeniu z parafią Św. Wojciecha). Urząd Miasta Kielce uzyskał wymaganą decyzję administracyjną od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 80/2022 z dn. 27-05-2022 .

W ramach planowanego przy ul. Bodzentyńskiej  i pl. Św. Wojciecha nowego zagospodarowania terenu  posadzonych będzie 11 drzew, kilkaset szt. krzewów, ok. 3 tysięcy szt. bylin i traw ozdobnych, a także pnącza przy projektowanej pergoli.   

Powrót na początek strony