Przygotowania do zielonej rewitalizacji pasa między jezdniami al. IX Wieków Kielc

W środę, 21 czerwca rozpoczęły się działania związane z przesadzaniem drzew i krzewów z terenu al. IX Wieków Kielc w ramach realizacji zadania „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z Placem Św. Wojciecha i terenem przed dawną Synagogą".

- Rozpoczynamy drugą inwestycję z projektu „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc". Zmienimy i zazielenimy przedpole budynku dawnej synagogi. Wbrew temu, co można usłyszeć nie jest to interwencja, która ma stworzyć w tym miejscu park. To I etap modernizacji samego budynku, który w przyszłości ma stać się centrum dialogu i miejscem pamięci kieleckich Żydów, którzy przed II Wojną Światową stanowili 30% mieszkańców Kielc. Aby móc zapewnić komfortowe, bezpieczne i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dojście do budynku chcemy wykorzystać właśnie ten teren – informuje Agata Wojda, zastępczyni prezydenta Kielc. - Na II etap, modernizację samego budynku, chcemy pozyskać środki z regionalnych funduszy europejskich i już na ten cel złożyliśmy fiszkę projektową.

Rośliny przed przesadzeniem zostaną przycięte: róże na wysokość 40 cm, hortensje ok. 70 cm, berberys ok. 25 cm (cięcia mają na celu redukcję masy), cis cięcia w zakresie niezbędnym. Cięcia są niezbędne i celowe dla właściwego przyjęcia się roślin w nowych lokalizacjach.

- Róże, hortensje, berberys, magnolie i cis zostaną posadzone przy ul. Strycharskiej i na terenie Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Jagiellońskiej. Wiele krzewów upiększy okolice Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kościuszki, gdzie zaprojektowaliśmy zielone przedpole – poinformowała Agata Wojda.  

Opinia dr Bartosza Piwowarskiego, pełnomocnika Prezydenta Miasta Kielce do Spraw Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej:

„Generalnie najlepszym terminem na przesadzanie roślin jest wiosna lub jesień, kiedy rośliny znajdują się w stanie spoczynku. Jednak czasami, zwłaszcza kiedy chcemy zachować rośliny przy życiu, nie mamy takiej możliwości i zmuszeni jesteśmy do ich przesadzenia w środku sezonu wegetacyjnego. Tego typu sytuacje najlepiej znoszą krzewy, które posiadają niezwykłą zdolność do licznych odrostów pędowych oraz wykazują wysoką odporność na wnikanie patogenów i tolerancje na różnego rodzaju cięcia. Każde przesadzanie rośliny, siłą rzeczy wiąże się z pewną redukcją bryły korzeniowej i okresowym ograniczeniem poboru właściwej ilości wody zasilającej część nadziemną rośliny. W związku z tym, w celu zachowania pewnej równowagi pomiędzy siłą ssącą liści wytwarzaną wskutek procesu transpiracji (parowania), a zdolnością poboru wody przez korzenie, zmuszeni jesteśmy do wykonania redukcji pędów nadziemnych. Podczas przesadzania krzewów lub małych drzew w sezonie wegetacyjnym cięcia pędów są absolutnie konieczne aby zachować daną roślinę przy życiu. Większość krzewów z reguły dobrze znosi taki zabieg, ponieważ ich pędy, choć zdrewniałe, są cienkie i szybko goją rany po cięciach wytwarzając przy tym liczne pędy odroślowe. Należy jednak pamiętać, że podczas tego zabiegu należy używać zdezynfekowanych i bardzo ostrych narzędzi, a po posadzeniu rośliny w nowym (docelowym) miejscu do końca trwania sezonu wegetacyjnego zapewnić jej odpowiednie warunki wilgotnościowe podłoża, nie dopuszczając do przesychania gleby i korzeni. Korzystnie wpłynie to na przyjęcie się rośliny w nowym miejscu, choć przez okres kolejnych 2-3 lat należy ją regularnie monitorować i podejmować ewentualne działania poprawiające kondycje krzewów”.

Na projekt Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą miasto Kielce pozyskało wsparcie z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowy Fundusz Polski ŁadPełen opis projektu dostępny jest na stronie - https://kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-miasto/zielona-rewitalizacja

Powrót na początek strony