Informacja dotycząca planowanych prac na terenie Skweru im. I. Sendlerowej

Miasto Kielce podpisało umowę na realizacje robót w zakresie pielęgnacji 17 drzew na terenie Skweru im. I. Sendlerowej, które zostaną wykonane do 28.02.2023. Prace realizuje Świętokrzyskie Centrum Arborystyki „Moje Drzewo” Kamil Olszewski. Zakres pielęgnacji zgodny z wytycznymi zawartymi w „Ekspertyzie dendrologicznej” przygotowanej przez Pracownię Przyrodniczą SOSENKA.

Z terenu inwestycji zostanie usunięte 1 drzewo zgodnie z decyzją wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach - Decyzja nr 11/2023 z dnia 17.01.2023. W ramach kompensaty na terenie skweru zostanie posadzona magnolia japońska, jako element kompozycyjny nowego zagospodarowania terenu.

LP

Nr

inwentaryzacyjny drzew

 Nazwa gatunkowa

Obwód pnia na wys.130 cm

Cięcia sanitarne

Cięcia pielęgnacyjne

Cięcia techniczne

Wiązania elastyczne typu Cobra

1

1

lipa szerokolistna

130

 -

 -

2

2

klon jawor

123

 -

 -

3

3

lipa szerokolistna

152

 -

 -

4

4

lipa szerokolistna

138

 -

 -

 -

5

9

robinia biała

161

 -

 -

6

10

morwa biała

142

 -

 -

7

15

kasztanowiec biały

224

 -

 -

8

22

lipa drobnolistna

172

 -

 -

 -

9

23

lipa drobnolistna

146+142

 -

 -

10

24

klon jawor

175

 -

 -

 -

11

25

klon srebrzysty

308

 -

 -

 -

12

26

klon srebrzysty

265

 -

 -

 -

13

29

jabłoń purpurowa

96

 -

 -

 -

14

30

klon srebrzysty

328

 -

15

32

lipa szerokolistna

128

 -

 -

 -

16

36

jabłoń purpurowa

87+48

 -

 -

 -

17

37

brzoza brodawkowata  ‘Yongii’

97

Zabiegi pielęgnacyjne (cięcia, zabezpieczenie)

 

Razem

 

17 szt.

14

1

4

2

Powrót na początek strony