aleja IX Wieków Kielc

Inwestycja jest I etapem projektu rewitalizacji budynku dawnej synagogi. Docelowo to miejsce ma zostać zagospodarowane na centrum pojednania i dialogu, gdzie będą się odbywać spotkania i wydarzenia nawiązujące do idei europejskich. Wyzwaniem jest samo usytuowanie budynku i konieczność zapewnienia do niego funkcjonalnego dojścia. Dlatego projekt przewiduje zaaranżowanie pasa zieleni między al. IX Wieków Kielc jako przestrzeni wprowadzającej do budynku. Zielona przestrzeń ma pełnić funkcję komunikacyjną i chwilowego wypoczynku, a w II etapie realizacji zostać uzupełniona o funkcję edukacyjną.

W ramach inwestycji zostanie nasadzona nowa roślinność zmieni się ukształtowanie terenu, mające na celu odgrodzenie całego obszaru od intensywnego ruchu ulicznego, a także wytłumienie hałasu miasta. Pojawią się tam wysokie drzewa, żywopłoty, trawy ozdobne, zostaną zaaranżowane ścieżki z nawierzchnią wodoprzepuszczalną. Ścieżki spacerowe zostaną oświetlone, podświetlenia zostaną także wprowadzone jako podkreślenia nowych nasadzeń. Pojawią się elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe, słupy wejściowe).

Powrót na początek strony