Rynek

Rynek przeszedł gruntowną rewitalizację w 2010 roku, która przywróciła mu funkcję placu publicznego. Dziś to uczęszczane przez mieszkańców miejsce spotkań oraz miejskich wydarzeń rozrywkowych. W sezonie letnim działają tu liczne ogródki gastronomiczne. Jednak, szczególnie w sezonie letnim, dostrzec można deficyty w jakości przestrzeni. Płyty Rynku to miejska wyspa ciepła, na której zdecydowanie brakuje zieleni.

Projekt przewiduje uzupełnienie Rynku o drzewa, które zostaną posadzone bezpośrednio do gruntu (odbetonowanie płyty Rynku). Zostanie zainstalowany podziemny system nawodnienia. Drzewa zostaną posadzone na wschodniej pierzei, gdzie powstanie nowy szpaler. Szpaler południowy zostanie uzupełniony poprzez nowe nasadzenia. Pojawi się też zielona dominanta – na płycie Rynku zostanie posadzony dąb szypułkowy. Zazielenią się fundamenty starego ratusza, a na samej płycie  zostały zaprojektowane nowe aranżacje roślinne. Przybędzie 9 nowych drzew, a powierzchnia koron zmieni się z 19m2 na 95m2. Pojawią się nowe elementy małej architektury (ławki, stojaki rowerowe, kosze, tablice informacyjne). Zmieni się fragment ulicy Warszawskiej w sąsiedztwie kwiaciarek. Miejsce zyska status skweru z nową aranżacją zieleni.

Powrót na początek strony