Poznaj Polskę – edycja 2023

Poznaj Polskę – edycja 2023

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” Gmina Kielce otrzymała dofinansowanie w wysokości 118.826,00 zł na realizację wycieczek szkolnych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Szkoły biorące udział w przedsięwzięciu:

 1. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach,
 2. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach,
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach,
 4. Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna im. Karola Wojtyły-Papieża Polaka w Kielcach,
 5. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3 w Kielcach,
 6. Szkoła Podstawowa nr 31 z oddziałami integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach,
 7. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach,
 8. Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny „INKI” w Kielcach,
 9. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach,
 10. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach,
 11. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Kielcach.

Termin realizacji wycieczek 17 maja 2023r. – 23 czerwca 2023r. oraz 1 września 2023r. – 15 grudnia 2023r.

 

 men.jpg         men.jpg

Powrót na początek strony