Program Ograniczenia Niskiej Emisji - dotacje na wymianę źródeł ciepła

Prezydent Miasta Kielce ogłasza zawieszenie rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce - więcej w Biuletynie Informacji Publicznej. (23.03.2023r.)

W celu realizacji jednego z założeń Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), jakim jest ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym (węgiel, miał, koks, drewno, odpady stałe), Miasto Kielce udziela dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła.

Jeśli chcesz uzyskać dotację na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce, konieczne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer te. 41 36 76 466 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Powrót na początek strony