Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce

Gmina Kielce po przeprowadzonym konkursie ofert zawarła umowy z czterema podmiotami leczniczymi, które realizują program:

  • Centrum Zdrowia Kielce Sp. z o. o. z Podzamcza Chęcińskiego,
  • Jarosław Janeczko Parens Centrum Leczenia Niepłodności z Krakowa,
  • Invicta Sp. z o.o. z Gdańska (Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Bydgoszcz, Słupsk, Gdynia)
  • Centrum Ginekologii Endokrynologii i Medycyny Rozrodu Artemida Domitrz i Partnerzy Sp. Partnerska Lekarzy z Białegostoku (Białystok, Olsztyn)

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny kontaktować się z klinikami. To one prowadzą kwalifikację pacjentów. Następnie podmioty lecznicze kierują wnioski o dofinansowanie do Urzędu Miasta Kielce. Możliwość skorzystania z programu mają pary (kobieta i mężczyzna), które co najmniej od roku mieszkają w Kielcach. Zainteresowani muszą mieć ukończone 20 lat.

U osób aplikujących musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego. Do kliniki należy dostarczyć zgodę na udział w programie oraz podpisać oświadczenie, że nie korzysta się obecnie i nie korzystało się w ciągu ostatnich trzech lat z innego programu o podobnym charakterze finansowanego ze środków publicznych. W latach 2021 – 2024 Miasto Kielce planuje przeznaczyć na realizację Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro 1.5 mln zł. Dzięki środkom będzie można dofinansować 300 procedur. Prace nad Programem polityki leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Kielc trwały wiele miesięcy. Program posiada pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 

Szczegóły można znaleźć na stronach internetowych ośrodków:

CENTRUM ZDROWIA KIELCE

INVICTA SP. Z O.O.

JAROSŁAW JANECZKO PARENS CENTRUM LECZENIA NIEPŁODNOŚCI

CENTRUM GINEKOLOGII ARTEMIDA

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej


Zmiana od 1 listopada 2022 r.

Informacja dotycząca zmian w programie polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce

W ramach realizacji ww. programu po przeprowadzeniu konkursu ofert Gmina Kielce w 2021r. podpisała umowy z czterema podmiotami leczniczymi:

  • Centrum Zdrowia Kielce Sp. z o. o. z Podzamcza Chęcińskiego,
  • Jarosław Janeczko Parens Centrum Leczenia Niepłodności z Krakowa,
  • Invicta Sp. z o.o. z Gdańska (Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Bydgoszcz, Słupsk, Gdynia)
  • Centrum Ginekologii Endokrynologii i Medycyny Rozrodu Artemida Domitrz i Partnerzy sp. Partnerska Lekarzy z Białegostoku (Białystok, Olsztyn)

W związku z brakiem zainteresowania mieszkańców Kielc realizacją programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w Klinice leczenia niepłodności INVICTA Sp. z.o.o. oraz w Centrum Ginekologii Endokrynologii i Medycyny Rozrodu „Artemida” Domitrz i Partnerzy Sp. Partnerska oraz na wniosek w/w podmiotów z dniem 31 października 2022 roku nastąpiło rozwiązanie umów na realizację programu.

Liczba par zapisana w programie mogących skorzystać z dofinansowania nie ulega zmianie. Niewykorzystane środki finansowe zostały przypisane do pozostałych podmiotów leczniczych.

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny kontaktować się bezpośrednio z:

  • Centrum Zdrowia Kielce Sp. z o. o. z Podzamcza Chęcińskiego,
  • Jarosław Janeczko Parens Centrum Leczenia Niepłodności z Krakowa.

 

Szczegóły można znaleźć na stronach internetowych ośrodków:

CENTRUM ZDROWIA KIELCE

JAROSŁAW JANECZKO PARENS CENTRUM LECZENIA NIEPŁODNOŚCI

 

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Powrót na początek strony