Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach

Okres realizacji inwestycji: 2024

Finansowanie:  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość dofinansowania:  7 990 000,00 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 9 400 000,00 PLN

Projekt ma na celu poprawę warunków nauczania uczniów oraz dostępności placówek edukacyjnych, poprawę jakości kształcenia dzieci i młodzieży, stworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni publicznych, wspierających rozwój kapitału społecznego, poprawiając wizerunek placówek edukacyjnych w mieście.

 

W ramach projektu zaplanowano realizację dwóch zadań obejmujących:

1) Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 21, ul. Krakowska 15A. Zakres projektu obejmuje m.in.: wymianę pokrycia i docieplenie stropodachu; wymianę rur i rynien; obróbki blacharskie; wymianę instalacji odgromowej; montaż wyłazu dachowego; modernizację kominów i inne niezbędne prace.

2) Przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Warszawska 340. Istniejący budynek zostanie objęty przebudową oraz kompleksową termomodernizacją. Wykonana zostanie przebudowa/dostosowanie pomieszczeń szkoły w celu połączenia z nowo budowanym obiektem. Dodatkowo wykonane zostaną 3 sale lekcyjne, pokój nauczycielski, pedagoga, dyrekcji i sekretariatu, pomieszczeń dla cateringu, jadalni, świetlicy, szatni, WC. Obiekt zostanie wyposażony w instalacje wod-kan, co, gazową, elektryczną, teletechniczną, monitoringu i antywłamaniową. W celu dostosowania budynku pod potrzeby osób z niepełnosprawnościami zaprojektowano dźwig osobowy. W ramach prac termomodernizacyjnych wykonane zostanie: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana okien i drzwi; wymiana i docieplenie dachu, rur i rynien, instalacji odgromowej, modernizacja kominów. Ponadto wymienione zostaną instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne.

Powrót na początek strony